Mimořádné studium na FM VŠE

29. 7. 2014 | Aktuality

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) nabízí pro zájemce tzv. roční mimořádné studium, které slouží jako příprava ke studiu na Fakultě managementu (FM). Určeno je především budoucím uchazečům o studium bakalářského stupně na této fakultě nebo obecně těm, kteří si chtějí doplnit ekonomické vzdělání. Ke studiu jsou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek, samotné studium je zpoplatněno částkou 34.000 Kč.

V každém ze dvou semestrů studenti absolvují šest vybraných předmětů, které jsou stejné jako ty z akreditovaného studijního bakalářského programu, a kromě toho se mohou zúčastnit přípravy k přijímacím zkouškám na VŠE. Pokud budou tito studenti přijati do řádného studia v dalším akademickém roce, budou jim úspěšně absolvované předměty uznány jako absolvované. Úspěšný absolvent také získá osvědčení o účasti a vysvědčení s výsledky úspěšně složených zkoušek. Navíc ti uchazeči, kteří úspěšně absolvovali či absolvují přijímací zkoušky (pro akademický rok 2014/15 či 2015/16) a nebyli přijati z kapacitních důvodů, mohou být přijati k řádnému studiu v případě, že během mimořádného studia získají alespoň 40 kreditů.

Přihlášky ke studiu se přijímají do 19. září 2014, samotná výuka bude zahájena o týden později, tj. 26. září 2014. Studium probíhá v kombinované formě, a to vždy v pátek a v sobotu (v zimním semestru tedy 26. – 27. září, 17. – 18. října, 21. – 22. listopadu a 19. – 20. prosince 2014).

Kromě výše uvedeného programu nabízí fakulta také program pro budoucí studenty navazujícího magisterského studia a nebo individuální přípravu.

Podrobné informace o mimořádném studiu na FM VŠE naleznete na stránkách www.fm.vse.cz.

Zdroj: www.fm.vse.cz