Mimořádné studium

Mimořádné studium bakalářských programů v rámci CŽV na VŠTE

Centrum celoživotního vzdělávání Vysoké školy technické a ekonomické (VŠTE) v Českých Budějovicích otevírá mimořádné studium bakalářských programů v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV). Úspěšné absolvování studia otevírá možnost přestupu do řádného studia na VŠTE. Mimořádné studium je nabízeno v těchto programech: Ekonomika a management, Ekonomika podniku (prezenční i kombinovaná forma studia) Stavitelství, Pozemní stavby (prezenční i kombinovaná forma studia) Stavitelství, Konstrukce staveb […]

číst více

Mimořádné studium na FM VŠE

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) nabízí pro zájemce tzv. roční mimořádné studium, které slouží jako příprava ke studiu na Fakultě managementu (FM). Určeno je především budoucím uchazečům o studium bakalářského stupně na této fakultě nebo obecně těm, kteří si chtějí doplnit ekonomické vzdělání. Ke studiu jsou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek, samotné studium je zpoplatněno částkou […]

číst více

Mimořádné bakalářské studium na VŠTE v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích vyhlašuje přijímcí řízení do mimořádného studia v rámci celoživotního vzdělávání s možností přestupu do řádného studia v bakalářských oborech: Ekonomika podniku Stavební management Konstrukce staveb Technologie dopravy a přepravy Po skončení dvou semestrů mimořádného studia je úspěšným absolventům garantován přechod do řádného, tedy účastníkem nehrazeného studia. Posluchači mohou dále pokračovat v kombinované […]

číst více

Mimořádné studium na Fakultě managementu VŠE

Vysoká škola ekonomická, respektive Fakulta managementu v Jindřichově Hradci připravila pro ty, kteří neuspěli u přijímacích zkoušek, možnost mimořádného studia. V rámci programu celoživotního vzdělávání můžete studovat za úplatu bez přijímacích zkoušek. Studentům přijatým do řádného studia v dalším roce budou úspěšně absolvované předměty uznány jako splněné. Přihlášky zasílejte do 1. 10. 2012. Škola nabízí tři programy: Základní program – je určen […]

číst více