Mimořádné bakalářské studium na VŠTE v Českých Budějovicích

12. 9. 2012 | Aktuality

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích vyhlašuje přijímcí řízení do mimořádného studia v rámci celoživotního vzdělávání s možností přestupu do řádného studia v bakalářských oborech:

  • Ekonomika podniku
  • Stavební management
  • Konstrukce staveb
  • Technologie dopravy a přepravy

Po skončení dvou semestrů mimořádného studia je úspěšným absolventům garantován přechod do řádného, tedy účastníkem nehrazeného studia. Posluchači mohou dále pokračovat v kombinované formě nebo požádat o změnu na prezenční studium. Splněné zkoušky a získané kredity budou samozřejmě započteny.

Poplatek za mimořádné studium je stanoven na 10.000,– Kč za jeden semestr. Přihlášky jsou přijímány do 30. září 2012.

Více informací na http://www.vstecb.cz