Mimořádné studium bakalářských programů v rámci CŽV na VŠTE

10. 9. 2015 | Aktuality

Centrum celoživotního vzdělávání Vysoké školy technické a ekonomické (VŠTE) v Českých Budějovicích otevírá mimořádné studium bakalářských programů v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV). Úspěšné absolvování studia otevírá možnost přestupu do řádného studia na VŠTE.

Mimořádné studium je nabízeno v těchto programech:

  • Ekonomika a management, Ekonomika podniku (prezenční i kombinovaná forma studia)
  • Stavitelství, Pozemní stavby (prezenční i kombinovaná forma studia)
  • Stavitelství, Konstrukce staveb (pouze prezenční forma studia)
  • Dopravní technologie a spoje, Technologie dopravy a přepravy (prezenční i kombinovaná forma studia)
  • Strojírenství, Strojírenství (pouze prezenční forma studia)

Studium je rozloženo do dvou semestrů, celkové školné činí 20.000,– Kč. Termín pro podávání přihlášek je do 30. září 2015 (přihlášku ke studiu je třeba podat online zde).

Více informací včetně harmonogramu studia a přijímacího řízení najdete na stránkách VŠTE.

Zdroj: www.studiumprovas.cz