Některé termíny pro podání přihlášek na AMU se blíží!

7. 10. 2014 | Aktuality

Pokud přemýšlíte o studiu na Akademii múzických umění v Praze (AMU), nezapomeňte, že ne na všechny školy se podávají přihlášky ke studiu až v únoru – existují totiž výjimky a právě AMU je jednou z nich! A kdy nejpozději se tedy lze na jednotlivé její obory hlásit?

Hudební a taneční fakulta AMU (HAMU)

Termín pro podání přihlášek: do 30. listopadu 2014 (Bc. studium) a do 31. března 2015 (NMgr. studium)
Přijímací zkoušky: 26. – 30. ledna 2015 (Bc. studium)
Den otevřených dveří: 11. listopadu 2014
Web: www.hamu.cz

Filmová a televizní fakulta AMU (FAMU)

Termín pro podání přihlášek: 22. listopadu 2014 (Bc. studium) a do 22. června 2015 (NMgr. studium)
Přijímací zkoušky: zřejmě ve druhém lednovém týdnu 2015 (Bc. studium)
Den otevřených dveří: 29. května 2015
Web: www.famu.cz

Divadelní fakulta AMU (DAMU)

Termín pro podání přihlášek (liší se dle oboru):

 • obory katedry činoherního divadla: do 14. listopadu 2014 (Bc. a Mgr. studium) a do 12. května 2015 (NMgr.)
 • obory katedry alternativního a loutkového divadla: do 15. ledna 2015 (Bc. studium) a do 28. února 2015 (pro uchazeče z jiných škol a oborů DAMU do NMgr. studia)
 • obory katedry scénografie: do 31. ledna 2015 (Bc. studium) a do 11. května 2015 (NMgr. studium)
 • obor produkce: do 31. ledna 2015 (Bc. studium) a do 31. května 2015 (pro studenty 3. roč. KP DAMU i ostatní uchazeče o NMgr. studium)
 • obor dramatická výchova: do 12. prosince 2014 (Bc. studium)
 • obor herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku: do 30. dubna 2015 (Bc. i NMgr. studium)
 • obor teorie a kritika: do 20. března 2015 (Bc. studium) a do 1. června, resp. 17. srpna 2015 (NMgr. studium)

Přijímací zkoušky (přibližné termíny):

 • Katedra činoherního divadla: režie-dramaturgie (Bc. studium), herectví (Mgr. studium): 13. ledna – 10. února 2015, režie a dramaturgie: 22. – 24. června 2015 (NMgr. studium)
 • Katedra teorie a kritiky: teorie a kritika (Bc. studium): 20. – 21. dubna 2015, teorie a kritika (NMgr. studium): 18. června a 3. září 2015
 • Katedra výchovné dramatiky: 23. – 24. ledna 2015 (Bc. studium – 1. kolo), 30. dubna a 1. května 2015 (Bc. studium – 2. kolo)
 • Katedra alternativního a loutkového divadla: herectví, režie-dramaturgie, scénografie: březen 2015 (Bc. studium – 1. kolo), duben 2015 (Bc. studium – 2. kolo), duben 2015 (NMgr. studium ro uchazeče jiných oborů a škol režie ALD, dramaturgie ALD a scénografie ALD – 1. kolo), září 2015 (NMgr. studium pro uchazeče jiných oborů a škol režie ALD, dramaturgie ALD a scénografie ALD – 2. kolo)
 • Katedra produkce: 13. února 2015 (Bc. studium – 1. kolo), 6. března 2015 (Bc. studium – 2. kolo), 6. a 27. března 2015 (Bc. studium – 3. kolo), produkce: 12. června 2015 (NMgr. studium – 1. kolo), 19. června 2015 (NMgr. studium – 2. kolo)
 • Katedra scénografie: 2. – 4. března 2015 (Bc. studium), scénografie: 17. června a 11. září 2015 (NMgr. studium)
 • Katedra autorské tvorby a pedagogiky: herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku: 1. – 4. června 2015 (Bc. a NMgr. studium – 1. kolo), 8. června 2015 (Bc. a NMgr. studium – 2. kolo)

Konzultace k přijímacím zkouškám (liší se dle oboru):

 • obory katedry činoherního divadla: 22. a 25. října 2014
 • obory katedry alternativního a loutkového divadla: 6. prosince 2014
 • obory katedry scénografie: 29. listopadu 2014 a 6. prosince 2014
 • obor produkce: 9. ledna 2015 (Bc. studium) a 10. dubna 2015 (Mgr. studium)
 • obor dramatická výchova: 21. listopadu 2014
 • obor herectví se zaměřením na autorskou tvorbu: po dohodě možno individuálně
 • obor teorie a kritika: 21. ledna 2015

Web: www.damu.cz
Foto: www.hamu.cz