1. lékařská fakulta byla v roce 1348 jednou ze čtyř zakládajících fakult celé Univerzity Karlovy. Fakulta je zapojena do velkých vědecko-výzkumných infrastruktur a mezinárodních programů, spolupracuje se zahraničními univerzitami po celém světě a s klinikami 5 pražských nemocnic.

Studijní programy

1. lékařská fakulta nabízí studium všeobecného lékařství, zubního lékařství, ošetřovatelství, porodní asistence a specializací ve zdravotnictví (adiktologie, fyzioterapie a další).

Uplatnění

Absolventi se uplatní převážně ve sféře zdravotnictví, sociální péče, případně ve farmaceutickém průmyslu. Vzhledem ke spolupráci se zahraničními univerzitami jsou absolventi schopni se uplatnit nejen v ČR, ale i v zahraničí.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Podmínkou přijetí na bakalářské studium je splnění písemného testu z biologie - skládají jej všichni uchazeči bez výjimky.

Podmínkou přijetí na magisterské studium je splnění písemného testu z biologie, fyziky a chemie.

Podmínkou přijetí na magisterské navazující studium je ukončené VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu ve stejné či obdobé oblasti studia a úspěšné vykonání přijímací zkoušky (bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan).

Přihlášky je možné podávat do 28.2.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 600 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 650 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci Erasmus - Lifelong Learning Programme mohou studenti strávit 3 - 12 měsíců na některé z partnerských univerzit v témeř jakékoliv evropské zemi. Každoročně tuto možnost využije kolem 120 studentů. 

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ může student rovněž vyjet na pracovní stáž na období 2-12 měsíců. Ta je zprostředkována na univerzitních pracovištích partnerských škol a spolupracujících subjektů jako jsou laboratoře, výzkumná centra, fakultní školy či fakultní nemocnice.

Organizace IFMSA poskytuje výměnný program klinických a výzkumných zahraničních stáží. Pravidelnými akcemi IFMSA jsou Světový den zdraví, Movember, World diabetets day, MediCafé a mnoho dalších. 

Ubytování a koleje

Univerzita Karlova nabízí bydlení na 13 kolejích po celé Praze. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách kolejí a menz UK.

Univerzita také nabízí zvýhodněné ubytování pro uchazeče a jejich rodinné příslušníky v době přijímacího řízení. Koleje a menzy UK v Praze, Plzni a Hradci Králové nabízí 25% slevu z ceny za hostinské ubytování.