Chci studovat informatiku

Veletrh GAUDEAMUS Praha 2018 od 23.1. do 25.1.2018, PVA Expo Praha Letňany
TIP

Fakulta informatiky

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Informatika  Sociální informatika  Matematická informatika  Teoretická informatika  Informatika (EN)  Aplikovaná informatika  Informatika ve veřejné správě  Informatika a druhý obor (dvouoborové)   a dalších 17 oborů

Fakulta informatiky

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Informatika  Informatika a výpočetní technika  Počítačové systémy pro průmysl 21. století  Mobilní technologie  Telekomunikační technika  Technická kybernetika  Projektování elektrických zařízení   a dalších 12 oborů

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Informatika  Aplikovaná informatika  Informatika (dvouoborové)  Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika  Učitelství informatiky pro střední školy (dvouoborové)  Kartografie a geoinformatika   a dalších 29 oborů

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc | testy

Obory: Informatika  Aplikovaná informatika  Matematika – Informatika pro vzdělávání (uč.)  Učitelství matematiky pro SŠ – Učitelství informatiky pro SŠ  Geoinformatika a kartografie  Geoinformatika a geografie   a dalších 91 oborů

Provozně ekonomická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Informatika  Informatics  Systémové inženýrství  Informační management  Information Management  System Engineering  Sector Economics and Economics of Enterprise  Management  Economics and Management   a dalších 12 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Informatika  Medicínská informatika  Finanční informatika a statistika  Informatika a výpočetní technika  Výpočetní technika  Číslicové systémy  Informační systémy  Počítačová grafika   a dalších 30 oborů

Fakulta informačních technologií

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Informatika  Teoretická informatika  Bezpečnost a informační technologie  Návrh a programování vestavných systémů  Informační systémy a management  Web a multimédia  Systémové programování   a dalších 8 oborů

TIP

Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3 | testy

Obory: Aplikovaná informatika  Podniková informatika  Kognitivní informatika  Informační systémy a technologie  Podnikové informační systémy  Znalostní a webové technologie  Informační média a služby  Applied Informatics   a dalších 14 oborů

Fakulta informatiky a managementu

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III, Hradec Králové | testy

Obory: Aplikovaná informatika  Informační management  Informační a znalostní management  Finanční management  Management cestovního ruchu

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Inženýrská informatika  Automatické řízení a informatika  Učitelství informatiky pro základní a střední školy  Informační technologie v administrativě  Automatic Control and Informatics  Engineering informatics   a dalších 7 oborů

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Technická univerzita v Liberci | Liberec

Obory: Informatika a logistika  Automatické řízení a inženýrská informatika  Informační technologie  Elektronické informační a řídicí systémy  Nanomateriály  Engineering of Interactive Systems  Mechatronika  Mechatronics   a další 3 obory

Ekonomická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice | testy

Obory: Ekonomická informatika  Economic Informatics  Strukturální politika EU a rozvoj venkova  Obchodní podnikání  Účetnictví a finanční řízení podniku  Strukturální politika EU pro veřejnou správu   a další 4 obory

TIP

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1, Děčín

Obory: Aplikovaná informatika  Matematická informatika  Informatická fyzika  Aplikace softwarového inženýrství  Fyzika a technika termojaderné fúze  Matematické inženýrství  Inženýrství pevných látek   a dalších 17 oborů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Matematicko-fyzikální fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Obecná informatika  Teoretická informatika  Obecná informatika (EN)  Informatika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborová)  Teoretická informatika (EN)  Obecné otázky matematiky a informatiky   a dalších 85 oborů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava | testy

Obory: Informatika (dvouoborové)  Informatika + Angličtina  Aplikovaná informatika  Informatika a výpočetní technika  Autonomní systémy (EN)  Autonomní systémy  Počítačová technika a její aplikace   a další 2 obory

TIP

Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Ekonomická informatika  Automatizace řízení a informatika  Economic Informatics  Manažersko-ekonomický obor

Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Liberci | Liberec | testy

Obory: Manažerská informatika  Ekonomická informatika  Economics and informatics  Information and Communication Management  Podniková ekonomika (EN)  Podniková ekonomika

Ekonomická fakulta

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava 1 | testy

Obory: Informatika v ekonomice  Systémové inženýrství a informatika

Fakulta chemicko-inženýrská

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Inženýrská informatika  Aplikovaná inženýrská informatika  Senzorika a kybernetika v chemii  Procesní inženýrství a management  Chemické inženýrství a bioinženýrství   a dalších 14 oborů