Chci studovat potravinářství

Studium v angličtině? Získej americký titul na UNYP. Zjistit více

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Technologie potravin  Chemie a analýza potravin  Kvalita a bezpečnost potravin  Chemistry and Technology (Specialization in Food and Biochemical Technology)  Biotechnologie  Mikrobiologie  Biotechnology  Organická chemie   a dalších 8 oborů

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno | Brno | testy

Obory: Food Safety and Quality  Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii  Hygiena a technologie potravin  Bezpečnost a kvalita potravin  Veterinární toxikologie a toxikologie potravin  Food Hygiene and Processing Technology   a další 2 obory

Fakulta technologická ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Chemie a technologie potravin  Technologie a řízení v gastronomii  Technologie potravin  Chemie potravin a bioaktivních látek  Food Technology  Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů   a další 2 obory

Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Ekotrofologie  Technologie potravin  Jakost a zdravotní nezávadnost potravin  Vlastnosti a zpracování zemědělských materiálů a produktů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


TIP

Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Hodnocení a analýza potravin  Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků

Fakulta chemicko-technologická

Zahradnická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Lednice na Moravě

Obory: Jakost rostlinných potravinových zdrojů

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Analytický chemik-manažer chemické laboratoře  Molekulární biologie a genetika  Chemie

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Biofyzika  Experimentální biologie

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova | Hradec Králové | testy

Obory: Farmakognosie a toxikologie přírodních látek

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma