Větší právní ochrana studentům. Funkci ombudsmana zavádí další fakulty

31. 8. 2021 | Aktuality

studentský ombudsmanPrávní vztah mezi studenty a vedením vysoké školy a pedagogy je do značné míry nevyrovnaný. Pedagogové, popřípadě vedení školy, totiž rozhodují o tom, zda student uspěje u zkoušek i o možném vyloučení. Studenti mají pak jen omezené možnosti, jak se bránit. Jednotlivé fakulty českých univerzit se proto snaží posílit právní ochranu studentů zavedením funkce ombudsmana. K Filozofické fakultě Univerzity Palackého se v současné době přidávají další fakulty. Kdo to ale vůbec ombudsman je a co je jeho úkolem?

Veřejný ochránce práv

Označení ombudsman pochází pravděpodobně ze švédského „ombud“, což označuje osobu, která je mluvčím, zmocněncem a zástupcem osob dalších. Švédsko je také zemí, kde tento úřad v novověké historii vznikl. Od roku 1713 měl ombudsman v zemi dbát na správné chování švédských královských úředníků. Postupně se funkce rozšířila i do dalších zemí, a to zejména po druhé světové válce.

V roce 2000 byl parlamentem zvolen první český ombudsman. Pro české jazykové prostředí se tak zrodilo oficiální české synonymum – veřejný ochránce práv (VOP). A co je jeho úkolem? Zjednodušeně řečeno: ombudsman má chránit jedince proti jednání úřadů i dalších veřejných institucí za předpokladu, že jednají protiprávně nebo v rozporu s demokratickými principy. VOP je sice volen parlamentem, ale jinak je zcela nezávislý na státní moci. Jeho služeb je možné využít zdarma, je tak dostupný všem lidem bez rozdílu.

V praxi může VOP například „pošťouchnout“ úřady, které nekomunikují, zasáhnout proti diskriminaci, nebo provést kontroly v institucích jako jsou domovy pro seniory a hendikepované.

Studentský ombudsman

Veřejný ochránce práv ale nemá ve své působnosti české veřejné vysoké školy. Zatímco jednotlivec má nad státem (veřejnou mocí) prioritní postavení, v českém vysokoškolském systému to tak není. Vysoké školy právně stojí vůči studentům v nadřazeném postavení. Navíc existují jen omezené způsoby, jak se studenti mohou domoci svých práv. Patří mezi ně většinou pouze podání žádosti k přezkoumání nebo stížnosti.

To vedlo některé fakulty k vytvoření pozice, která by vyrovnávala nevyvážený právní stav mezi studenty a vedením školy a pomáhala studentům domoci se jejich práv.

První záblesk: studeňští poradci

První počinem v tomto směru bylo zřízení studentských poradců při Masarykově univerzitě v Brně. Skupina vznikla v roce 2007 z iniciativy několika studentských členů akademického senátu. Inspirací pro ně byla právě funkce ombudsmana na školách v zahraničí.

Studeňští poradci poskytovali ostatním studentům univerzity i zájemcům o studium právní a poradní výpomoc. Nezabývali se tak pouze vzniklými problémy, ale také se jim snažili předcházet. Jakožto studenti univerzity ale poradci často neměli pravomoc něco změnit. Jednoduše řečeno, neměli potřebné nástroje, kterými disponuje studentský ombudsman, jak upozorňuje ve své závěrečné práci Leona Herzánová. I tak jejich neformální přístup vzbuzoval ve studentech důvěru, jak dále uvádí Herzánová.

Orgán studentských poradců musel být v roce 2018 ukončen z důvodu nedostatku lidí, kteří by se poradenství věnovali. Jak přesně orgán fungoval si můžete připomenout v rozhovoru, který pro VysokéŠkoly.cz před časem poskytla dnes již bývalá členka poradního týmu.

První ombudsman na univerzitě

Jako první v Česku zavedla funkci studentského ombudsmana Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. „Jedná se o volenou a na orgánech FF UP nezávislou funkci, jež je zřizována za účelem ochrany studujících na této fakultě proti nepřiměřené tvrdosti, nepředvídatelnosti, nezákonnosti a zvůli v průběhu svého studia na FF UP v Olomouci,“ dočteme se na stránce fakulty. Ombudsman působí v rámci fakulty již od roku 2014.

Studenti se zde na něho mohou obrátit, pokud nedokážou situaci vyřešit vlastními silami. Ombudsman může zasáhnout proti protiprávnímu nebo protidemokratickému chování vyučujících i jiných fakultních orgánů. Stejně jako VOP zasahuje proti nečinnosti a snaží se urovnávat konfliktní situace mezi zaměstnanci fakulty a studenty.

Kde dál

Další školou, která bude mít svého ombudsmana, je Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. V říjnu proběhnou volby, kdy za každý z pěti institutů fakulty bude zvolen vždy jeden ombudsman. Podle fakulty se ombudsman „bude zasazovat o příjemnějším prostředí na fakultě“. Měl by také přispět k efektivnějšímu řešení konfliktů a problémů na fakultě a bude prostředníkem mezi vedením fakulty, pedagogy i studenty.

Vedle Fakulty sociálních věd bude ombudsmana mít i další fakulta univerzity. Studentská rada Filozofické fakulty Univerzity Karlovy zřídila poradní orgán Skupina pro studentského ombudsmana, která by měla tento institut připravit.

Letos v dubnu byla také jmenována první ombudsmanka na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Svého ombudsmana má i Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace na Technické univerzitě v Liberci.

Zdroje:

Leona Herzánová. Studentský ombudsman. Bakalářská práce, Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2014.

CXI TUL, FSV UK, LF OSU, Ombudsman FF UPOL, Studentská rada FF UK, Veřejný ochránce práv

Další články k tématu

Pikantnosti ze jmenování rektorů: Podvod s daty i satirický kabaret

Pikantnosti ze jmenování rektorů: Podvod s daty i satirický kabaret

Po pěti měsících zdravotních indispozic se prezident Miloš Zeman ujal ceremonií na Pražském hradě. Minulý týden jmenoval 11 nově zvolených rektorů českých veřejných vysokých škol. Kteří z nich povedou univerzity poprvé a kteří jsou rektorští matadoři? Komu prezident odmítl podat ruku? A kdo odstoupil jen pár dní po svém jmenování? Staronoví rektoři Petr Sklenička opět povede …

ZČU napravila chyby, odebrání akreditace ji už nehrozí

ZČU napravila chyby, odebrání akreditace ji už nehrozí

Národní akreditační úřad zastavil řízení o omezení akreditace na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Vyplývá to ze zápisu z červnového jednání rady úřadu. Ten řízení zahájil kvůli nedostatkům v nastavení přijímacích zkoušek. Škola ale podle úřadu už chyby napravila. “Nápravnými opatřeními, která vysoká škola bez prodlení přijala, odpadl důvod, pro který bylo řízení z moci …