Speciál O OBORECH: Meteorologie a klimatologie

23. 12. 2013 | O studijních oborech

Větru, dešti neporučíš, praví jedno známé pořekadlo. I když i to se dnes někteří vědci a politici snaží změnit, pravdou je, že příroda si do své vlády příliš mluvit nenechá. Člověk se tak alespoň učí počasí předpovídat, analyzovat a pokud možno ho i maximálně využívat. Nejen na tyto, ale i na mnohé další oblasti studia počasí a klimatu se zaměřují také některé obory na našich vysokých školách. (článek byl aktualizován 7. 12. 2013)

Náplň studia

Studijní obory zaměřené na studium počasí a klimatu najdete na našich školách zpravidla pod hlavičkou meteorologie a klimatologie. Středem jejich zájmu jsou zejména hydrodynamické a termodynamické procesy v atmosféře, ale věnují se i dalším blízkým oborům, především fyzikálního charakteru (například atmosférická optika, akustika a elektřina, záření v atmosféře, fyzika oblaků a srážek apod.).
Další větev vzdělávání v tomto oboru pak směřuje k výuce nejrůznějších statistických a výpočetních metod a jejich uplatnění v prognostické a analytické praxi. Opomenuta ovšem není ani ekologie, zejména pak problematika znečištění ovzduší a vlivů lidské činnosti na zemskou atmosféru, klimatické změny, působení stratosférického i přízemního ozonu atd.
Znalost meteorologických a klimatických jevů lze však dobře uplatnit také v rámci vojenství. Je si toho vědoma také Univerzita obrany (UO), která této oblasti věnovala samostatný bakalářský obor nazvaný Vojenská geografie a meteorologie. Cílem takového oboru je vybavit posluchače znalostmi o metodách sběru, zpracování a analýzy geografických a meteorologických jevů a naučit je získané informace následně správně prezentovat. To vše v kontextu využívaných postupů při geografickém a meteorologickém zabezpečení ozbrojených sil ČR.

Výsledky práce meteorologů a klimatologů se dají využít v celé řadě oborů, nejen pro předpověď počasí foto: Stock.XCHNG

Výsledky práce meteorologů a klimatologů se dají využít v celé řadě oborů, nejen pro předpověď počasí (foto: Stock.XCHNG)

Předměty

V rámci studia oboru Meteorologie a klimatologie na Matematicko-fyzikální fakultě UK se můžete setkat například s takovými předměty, jako je Dynamická meteorologie, Dynamika atmosféry, Synoptická meteorologie, Metody zpracování fyzikálních měření, Meteorologické přístroje a pozorovací metody, Všeobecná klimatologie apod. V prezentaci oboru Vojenská geografie a meteorologie na UO pak lze najít mimo jiné Vojenskou geografii a ekologii, Geografické a meteorologické zabezpečení, Klimatologii, Leteckou meteorologii a mnoho dalších.

Profil absolventa

Častým cílovištěm absolventů oborů zaměřených na klimatologii a meteorologii bývají součásti Akademie věd ČR a další výzkumné ústavy, ale uplatňují se například i v Českém hydrometeorolo­gickém ústavu, na vysokoškolských pracovištích a také v řadě odvětví národního hospodářství ovlivňovaných atmosférickými procesy (doprava, energetika, zemědělství atd). Absolventi oboru Vojenská geografie a meteorologie na UO se mohou uplatnit na odborných i manažerských pozicích, na kterých mohou využít své znalosti o správném poskytování geografických a hydrometeorolo­gických informací a služeb vedoucích k zabezpečení potřeb obrany teritoria a zájmů ČR.

Kde lze obor studovat

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA OBRANY V BRNĚ

Předměty zaměřené na meteorologii a klimatologii lze studovat také například na:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

 • Přírodovědecká fakulta
 • Katedra geografie
 • Studijní obory: Geografie-geoinformatika, Ochrana a tvorba životního prostředí, Systematická biologie a ekologie (vše pouze Bc.)
 • Web: geography.upol.cz

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

 • Fakulta dopravní
 • Ústav letecké dopravy
 • Studijní obory: Profesionální pilot (pouze Bc.)
 • Web: uld.fd.cvut.cz

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

 • Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
 • Katedra agroekologie a biometeorologie
 • Technická fakulta
 • Katedra vozidel a pozemní dopravy
 • Web: meteorologie: wp.czu.cz, klimatologie: wp.czu.cz

Zdroj: webové stránky zmíněných univerzit

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

(autoři: vondr, čer)