Speciál O OBORECH: Meteorologie a klimatologie

23. 12. 2013 | O studijních oborech

Větru, dešti neporučíš, praví jedno známé pořekadlo. I když i to se dnes někteří vědci a politici snaží změnit, pravdou je, že příroda si do své vlády příliš mluvit nenechá. Člověk se tak alespoň učí počasí předpovídat, analyzovat a pokud možno ho i maximálně využívat. Nejen na tyto, ale i na mnohé další oblasti studia počasí a klimatu se zaměřují také některé obory na našich vysokých školách. (článek byl aktualizován 7. 12. 2013)

Náplň studia

Studijní obory zaměřené na studium počasí a klimatu najdete na našich školách zpravidla pod hlavičkou meteorologie a klimatologie. Středem jejich zájmu jsou zejména hydrodynamické a termodynamické procesy v atmosféře, ale věnují se i dalším blízkým oborům, především fyzikálního charakteru (například atmosférická optika, akustika a elektřina, záření v atmosféře, fyzika oblaků a srážek apod.).
Další větev vzdělávání v tomto oboru pak směřuje k výuce nejrůznějších statistických a výpočetních metod a jejich uplatnění v prognostické a analytické praxi. Opomenuta ovšem není ani ekologie, zejména pak problematika znečištění ovzduší a vlivů lidské činnosti na zemskou atmosféru, klimatické změny, působení stratosférického i přízemního ozonu atd.
Znalost meteorologických a klimatických jevů lze však dobře uplatnit také v rámci vojenství. Je si toho vědoma také Univerzita obrany (UO), která této oblasti věnovala samostatný bakalářský obor nazvaný Vojenská geografie a meteorologie. Cílem takového oboru je vybavit posluchače znalostmi o metodách sběru, zpracování a analýzy geografických a meteorologických jevů a naučit je získané informace následně správně prezentovat. To vše v kontextu využívaných postupů při geografickém a meteorologickém zabezpečení ozbrojených sil ČR.

Výsledky práce meteorologů a klimatologů se dají využít v celé řadě oborů, nejen pro předpověď počasí foto: Stock.XCHNGVýsledky práce meteorologů a klimatologů se dají využít v celé řadě oborů, nejen pro předpověď počasí (foto: Stock.XCHNG)

Předměty

V rámci studia oboru Meteorologie a klimatologie na Matematicko-fyzikální fakultě UK se můžete setkat například s takovými předměty, jako je Dynamická meteorologie, Dynamika atmosféry, Synoptická meteorologie, Metody zpracování fyzikálních měření, Meteorologické přístroje a pozorovací metody, Všeobecná klimatologie apod. V prezentaci oboru Vojenská geografie a meteorologie na UO pak lze najít mimo jiné Vojenskou geografii a ekologii, Geografické a meteorologické zabezpečení, Klimatologii, Leteckou meteorologii a mnoho dalších.

Profil absolventa

Častým cílovištěm absolventů oborů zaměřených na klimatologii a meteorologii bývají součásti Akademie věd ČR a další výzkumné ústavy, ale uplatňují se například i v Českém hydrometeorolo­gickém ústavu, na vysokoškolských pracovištích a také v řadě odvětví národního hospodářství ovlivňovaných atmosférickými procesy (doprava, energetika, zemědělství atd). Absolventi oboru Vojenská geografie a meteorologie na UO se mohou uplatnit na odborných i manažerských pozicích, na kterých mohou využít své znalosti o správném poskytování geografických a hydrometeorolo­gických informací a služeb vedoucích k zabezpečení potřeb obrany teritoria a zájmů ČR.

Kde lze obor studovat

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA OBRANY V BRNĚ

Předměty zaměřené na meteorologii a klimatologii lze studovat také například na:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

 • Přírodovědecká fakulta
 • Katedra geografie
 • Studijní obory: Geografie-geoinformatika, Ochrana a tvorba životního prostředí, Systematická biologie a ekologie (vše pouze Bc.)
 • Web: geography.upol.cz

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

 • Fakulta dopravní
 • Ústav letecké dopravy
 • Studijní obory: Profesionální pilot (pouze Bc.)
 • Web: uld.fd.cvut.cz

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

 • Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
 • Katedra agroekologie a biometeorologie
 • Technická fakulta
 • Katedra vozidel a pozemní dopravy
 • Web: meteorologie: wp.czu.cz, klimatologie: wp.czu.cz

Zdroj: webové stránky zmíněných univerzit

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

(autoři: vondr, čer)

Další články k tématu

NOVÉ OBORY: Ochrana veřejného zdraví i dopravní psychologie

NOVÉ OBORY: Ochrana veřejného zdraví i dopravní psychologie

Každý rok otevírá olomoucká škola několik nových oborů. Při výběru jejich zaměření se řídí poptávkou veřejnosti. Letos tak v nabídce přibudou obory z oblasti tělesného i duševního zdraví. Fakulta zdravotnických věd otevře program orientovaný na podporu a ochranu zdraví. V rámci něj budou vysokoškoláci studovat široký okruh zdravotnických oborů ze dvou oblastí: epidemiologie a prevence infekčních a neinfekčních …

Kvalita spánku ovlivňuje výkony studentů i žáků. Ti čeští nespí dost

Kvalita spánku ovlivňuje výkony studentů i žáků. Ti čeští nespí dost

Více než 40 procent žáků ve věkové kategorii 11 až 15 let nespí dostatečně dlouhou dobu. Vyplývá to z průzkumu Univerzity Palackého v Olomouci (UPOL). Mezi hlavní příčiny nedostatečného spánku dětí patří hraní počítačových her a sledování mobilu či televize. Žáci ve všední dny spí v průměru osm hodin a osm minut. Délka spánku se liší podle …

Rektoři žádají, aby se studenti naočkovali. Ti za to chtějí výhody

Rektoři žádají, aby se studenti naočkovali. Ti za to chtějí výhody

Mezi vysokoškoláky je stále velký počet neočkovaných proti koronaviru. Někteří studenti se na očkování nechystají ani v budoucnu. Česká konference rektorů (ČKR) proto nyní studenty k očkování vyzvala. Podle ní je to nejlepší způsob, jak v nadcházejícím semestru zajistit plnohodnotné vzdělávání. Někteří studenti ale oponují, že výzva může zafungovat jen když za očkování dostanou konkrétní výhody. „Chceme-li …