Téma:chci studovat dopravu a spoje

Speciál O OBORECH: Profesionální pilot

Stát se profesionálním pilotem není vůbec snadné. Kromě dokonalé znalosti technických parametrů letadla a létání je nutná i psychická výdrž. Pokud vás přesto kokpit láká, přečtěte si, co studium obnáší.

číst více

Speciál O OBORECH: Meteorologie a klimatologie

Větru, dešti neporučíš, praví jedno známé pořekadlo. I když i to se dnes někteří vědci a politici snaží změnit, pravdou je, že příroda si do své vlády příliš mluvit nenechá. Člověk se tak alespoň učí počasí předpovídat, analyzovat a pokud možno ho i maximálně využívat. Nejen na tyto, ale i na mnohé další oblasti studia počasí a klimatu se zaměřují také některé obory na našich vysokých školách. (článek byl aktualizován 7. 12. 2013)

číst více

Univerzita Pardubice láká na stipendium

Univerzita Pardubice slibuje stipendium nadaným uchazečům o studium. Mimořádná jednorázová výplata 5 000,– Kč je určena pro dvěstě nejlepších uchazečů. Vyhodnocení pořadí bude stanoveno po ukončení celého přijímacího řízení na začátku října 2013. Dvěstě oceněných studentů bude vybráno podle splněných podmínek příslušné fakulty, a to po ukončení všech kol přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014. Druhou podmínkou vyplacení […]

číst více

Soutěž Technology Cup 2011 ve finále

Praha 30. května 2011: První ročník inovativní soutěže Technology Cup pro studenty je u konce. Soutěž měla za úkol stimulovat mladé lidi, aby nepsali své myšlenky a práce do šuplíku, ale aby se je naučili uplatnit a prosadit v praxi.

číst více

Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice zkvalitňuje výuku ve spolupráci s odborníky z praxe

V pátek 25. března se na Univerzitě Pardubice setkají na Dopravní fakultě Jana Pernera odborníci z praxe jako potenciální zaměstnavatelé vysokoškolských absolventů s akademickými pracovníky fakulty a garanty navazujícího magisterského studijního programu „Dopravní inženýrství a spoje“, aby si vyměnili zkušenosti a názory na odbornou přípravu a kvalifikaci absolventů fakulty.

číst více

Technické obory na vzestupu

Zajímavou pozici na trhu práce mají studenti technických oborů, zejména těch elektrotechnických, o které je velký zájem. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně ještě zvyšuje atraktivitu svých studentů a absolventů pomocí spolupráce s firmami, které vybavují učebny a odborné laboratoře svými přístroji.

číst více

Dopravní fakulta Jana Pernera bude při přijímacím řízení bonifikovat uchazeče se státní maturitou z matematiky

Ve čtvrtek 13. ledna zahájí sérii lednových dnů otevřených dveří pro uchazeče o studium na fakultách Univerzity Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera.

číst více

Věda a technika na dvorech škol Pardubicka

Od pondělí 13. prosince až do čtvrtka 16. prosince si budou moci studenti středních škol a žáci přizvaných základních škol ve čtyřech městech Pardubického kraje vyzkoušet vědecké a technologické postupy a pokusy z oblasti chemie, optiky, robotiky, dopravy a stavitelství při akci nazvané „Věda a technika na dvorech škol“.

číst více

Speciál o OBORECH: Bezpečnost informačních a telekomunikačních systémů

Následující článek vám představí absolutní novinku v rámci nejen českých, ale i evropských škol – obor zaměřený na bezpečnost naší skrz naskrz technologizované společnosti.

číst více

POROVNÁNÍ OBORŮ: Doprava, dopravní řešení a dopravní technologie

Silnice, dálnice, železnice a další dopravní cesty už jsou dnes takřka neodmyslitelnou součástí naší krajiny. A nezdá se, že by tomu v budoucnu bylo jinak. Právě proto se studijní obory zaměřené na dopravní problematiku zdají být volbou, která představuje relativně jisté uplatnění. A pozor, na mnohé si ještě lze podávat přihlášky! (článek byl aktualizován 1. 12. 2009)

číst více