Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice zkvalitňuje výuku ve spolupráci s odborníky z praxe

24. 3. 2011 | Tiskové zprávy

Společný seminář a diskuse dvacítky odborníků z praxe s akademickými pracovníky, garanty výuky, by měly přispět k ještě lepší konkurenceschop­nosti a uplatnitelnosti absolventů fakulty na trhu práce a pomoci přiblížit vysokoškolskou výuku konkrétních předmětů potřebám potencionálních zaměstnavatelů.

Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJP) Univerzity Pardubice si uvědomuje, že v rámci výuky je nutné rychle reagovat na požadavky zaměstnavatelů, aby se tak zvýšily šance absolventů fakulty na uplatnění na trhu práce. I to je jeden z důvodů, proč se na Univerzitě Pardubice v rámci workshopu sejdou v pátek 25. března zástupci firem, v nichž pracují absolventi DFJP, a odborní garanti navazujícího magisterského studijního programu „Dopravní inženýrství a spoje“. Setkání se uskuteční v zasedací místnost děkanátu DFJP od 10 hodin.

RNDr. Ludvík Prouza, CSc., proděkan DFJP pro pedagogickou činnost považuje setkání akademických pracovníků se zástupci partnerských firem za oboustranně výhodnou spolupráci: „Od zástupců společností získáme konkrétní reference o úrovni našich absolventů, zejména o úrovni jejich znalostí, dovedností, kompetencí a schopností. Můžeme potom při sestavování výukových plánů na potřeby praxe reagovat.“

Workshopu se zúčastní zástupci partnerských společností jako jsou např. SOR Libchavy, spol. s r.o., Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s., Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Siemens, s.r.o., CZ LOKO, a.s., C. S. CARGO, a.s. a dalších. S nimi budou diskutovat odborní garanti předmětů z jednotlivých kateder fakulty: prof. Ing. Vlastimil Melichar, CSc., doc. Ing. Vladimír Doležel, CSc., Ing. Ivo Šefčík, Ph.D., doc. Ing. Radovan Doleček, Ph.D., a doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D.

Z diskuse se zástupci partnerských podniků by měly vyplynout náměty, které po následném zapracování do inovovaného studijního programu přispějí k dalšímu zkvalitnění výuky, což potvrzuje i doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., koordinátor projektu, v rámci něhož setkání probíhá: „Zkušenosti našich partnerů jsou pro nás výbornou zpětnou vazbou. Zjišťujeme tak, jak se daří našim absolventům v jejich profesní kariéře. Navíc díky těmto informacím můžeme ještě lépe reagovat na požadavky firem a připravovat naše studenty tak, aby po skončení studia měli konkurenční výhodu na trhu práce.“

Toto setkání navazuje na již realizovaný workshop absolventů navazujícího magisterského studijního programu se zástupci dopravní fakulty, který se konal na konci měsíce února. Setkání na půdě Dopravní fakulty Jana Pernera v pátek 25. března je součástí aktivit projektu s názvem „Inženýrské vzdělávání jako interakce teorie a praxe“ (ve zkratce IVINTEP) Dopravní fakulty Jana Pernera, který je zaměřen na zkvalitnění inženýrského vzdělávání studentů fakulty, a to v kombinované i prezenční formě studia, a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Garantem projektu je RNDr. Ludvík Prouza, CSc., proděkan DFJP pro pedagogickou činnost fakulty.

Bližší informace a kontakt:
RNDr. Ludvík Prouza, CSc.
odborný garant projektu, proděkan pro pedagogickou činnost DFJP
telefon 466 036 475
mobil 608 519 348
e-mail ludvik.prouza@upce.cz

Ing. Valerie Wágnerová
kancléřka – mluvčí Univerzity Pardubice
telefon 466 036 555
e-mail promotion@upce.cz
www.uni-pardubice.cz