Technické obory na vzestupu

21. 3. 2011 | Tiskové zprávy

Jedním z těchto přístrojů je také rastrovací nanomikroskop TESCAN MIRA LMU, tento mikroskop stál téměř pět milionů korun a patří k nejlepším ve své kategorii. Na mikroskopu si mohou studenti vyzkoušet povrchové analýzy s obrovským rozlišením (až 1,5 nm). Mikroskop přináší i mnoho dalších užitečných postupů, které si studenti mohou vyzkoušet, např. litografie – vytváření velkého množství motivů na velmi malých plochách a další. Na tomto a dalších přístrojích studenti získávají konkrétní dovednosti a znalosti. Na ně pak mohou navazovat právě v partnerských společnostech, které studenty zaměstnávají. Mezi partnerské společnosti patří, např. ABB, Honeywell, FEI Company, ČEZ a mnohé další. Fakulta také dbá na jazykovou vybavenost studentů, zejména po odborné stránce. Pokud si chttějí studenti zajistit opravdu velkou šanci uspět na trhu práce, mohou si stále podávat přihlášky ke studiu na fakultě elektrotechniky až do 31. března 2011. Více informací o studiu a fakultě najdou na www.feec.vutbr.cz.

Informace o fakultě:
První elektrotechnické disciplíny byly na technické univerzitě VUT poprvé již v roce 1905. Od roku 1959, kdy byla založena samostatná fakulta energetiky, která se později transformovala na Fakultu elektrotechnickou, úspěšně dokončilo inženýrské studium na naší fakultě přes 23 000 absolventů. V roce 2001 získala fakulta současný název – Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) a o rok později získala akreditaci nových moderně pojatých studijních programů ve strukturovaném studiu. Na fakultě studuje více než 4 400 studentů v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu. Studium na fakultě je orientováno na široké spektrum vědeckých oblastí: řídicí technika a robotika, biomedicínské inženýrství, silnoproudá elektrotechnika a elektronika, elektronika a elektrotechnologie, mikroelektronika, radioelektronika a teleinformatika.

Pro více informací mě neváhejte kontaktovat.

Tiskový kontakt:

Jiří Wagner
manažer vztahů s veřejností
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
VUT v Brně
GSM: 604 504 695
mail: wagner@feec.vutbr.cz
www.feec.vutbr.cz