Speciál o OBORECH: Bezpečnost informačních a telekomunikačních systémů

14. 3. 2010 | O studijních oborech

Kde studovat

Nový obor s názvem Bezpečnost informačních a telekomunikačních systémů (zkratka BI) otevírá Fakulta dopravní na ČVUT v Praze od zimního semestru 2010 v rámci programu Technika a technologie v dopravě a spojích. Půjde o prezenční navazující magisterský studijní obor určený především zájemcům z řad absolventů bakalářských oborů zaměřených na informatiku či telekomunikaci.

Náplň studia

Studium je primárně zaměřeno na schopnost vyhledávat nebezpečné stavy v systémech přenosu informací. Cílem je zajistit bezpečnost ve společnosti, která stále více závisí na technologických infrastrukturách. Obor se prezentuje jako interdisciplinární, to znamená, že přesahuje i do obchodní sféry či problematiky kriminality v kyberprostoru (tzv. hackerství).

Bezpečnost dat je ve společnosti, která stále více závisí na technologických infrastrukturách, více než důležitá foto: Stock.XCHNGBezpečnost dat je ve společnosti, která stále více závisí na technologických infrastrukturách, více než důležitá (foto: Stock.XCHNG)

Přijímací zkoušky

Uchazeči nevykonávají písemné zkoušky, ale zúčastní se výběrového řízení na projekty, ke kterým obdrží podklady poštou. O přijetí následně rozhodne odborná komise, která posoudí uchazečovo působení v bakalářském stupni studia včetně přihlédnutí k jeho prospěchu.

Uplatnění absolventů

Absolventi s titulem Ing. se mohou uplatnit v nejmodernějších sférách bezpečnostních technologií v síťových odvětvích, především v informatice. Mohou se z nich stát bezpečnostní manažeři firem, analytici, bezpečnostní technici, projektanti a designéři bezpečnostních technologií, ale také vedoucí a organizátoři týmů pro provoz a testování bezpečnostních zařízení. Svou úlohu mohou hrát také při školení široké veřejnosti.

Pozor

!!! Přihlášky můžete podávat až do 31. března 2010!

Více informací

web fakulty

Další zdroj:

ICT Security