Dopravní fakulta Jana Pernera bude při přijímacím řízení bonifikovat uchazeče se státní maturitou z matematiky

12. 1. 2011 | Tiskové zprávy

Od 10 hodin získají zájemci o studium v univerzitní aule v univerzitním kampusu všechny potřebné informace o studijní nabídce a přijímacím řízení pro akademický rok 2011/2012, o studijním zázemí a dalších podmínkách vysokoškolského studia a života na pardubické univerzitě, ale i o možnostech uplatnění po absolvování studia. Studenti mají možnost strávit během studia i jeden nebo dva semestry na partnerských vysokých školách v zahraničí.

Dopravní fakulta Jana Pernera nabízí studium osmi bakalářských studijních oborů v rámci dvou studijních programů Dopravní technologie a spoje (7 oborů) a Stavební inženýrství (1 obor). Přihlášky do bakalářských oborů přijímá do 15. března 2011 (do 7 navazujících magisterských oborů do 15. srpna 2011).

Na letošní novinku při přijímání na Dopravní fakultu Jana Pernera upozornil proděkan pro pedagogickou činnost RNDr. Ludvík Prouza, CSc.:
„Do bakalářského studia přijímáme uchazeče opět bez přijímací zkoušky jako v předešlých letech. Při pořadníku pro přijetí vycházíme z počtu bodů, který je součtem studijních průměrů výročního vysvědčení 4. ročníku a maturitního vysvědčení. Novinkou je bonifikace za úspěšné absolvování státní maturitní zkoušky z matematiky. Při absolvování maturity z matematiky vyšší obtížnosti získá student 1 bod bonifikaci, u nižší obtížnosti mu udělíme bonifikaci 0,5 bodu.“

Zájemci si během dne otevřených dveří na DFJP prohlédnou laboratoře, dopravní sál a další pracoviště fakulty i moderní areál univerzitního kampusu, v němž se nachází také univerzitní knihovna, vysokoškolské koleje i menza, tělovýchovný areál a další komfortní zázemí pro studium a volný čas vysokoškoláků.

Pro přijaté uchazeče pořádá v srpnu fakulta přípravné kurzy z matematiky a fyziky. Ty by měly studentům pomoci lépe zvládnout předměty v prvních měsících vysokoškolského studia.

webové stránky Univerzity Pardubice http://www.uni-pardubice.cz – rubrika pro uchazeče o studium
studijní oddělení jednotlivých fakult – přes tel. ústřednu 466 036 111

Ing. Valerie Wágnerová
kancléřka – mluvčí Univerzity Pardubice
telefon 466 036 555
e-mail promotion@upce.cz