Speciál O OBORECH: Profesionální pilot

18. 2. 2015 | O studijních oborech

Stát se profesionálním pilotem není vůbec snadné. Kromě dokonalé znalosti technických parametrů letadla a létání je nutná i psychická výdrž. Pokud vás přesto kokpit láká, přečtěte si, co studium obnáší.

Sedět v kokpitu letadla a celý ten magický stroj řídit je snem nejednoho malého chlapce i mnoha mladých slečen. Těm, kteří vystudují obor s názvem Profesionální pilot, se může splnit. V Praze je možné na letce studovat na Fakultě dopravní Českého vysokého učení technického. Vysoké učení technické v Brně nabízí obor na Fakultě strojního inženýrství dokonce i v angličtině.

Přijímací řízení

ČVUT zkouší budoucí piloty z matematiky a angličtiny. Je také nutné, aby byl uchazeč držitelem Průkazu zdravotní způsobilosti leteckého personálu 1. třídy. Ten vystaví Ústav leteckého zdravotnictví po absolvování vstupní prohlídky, kterou si uchazeč hradí sám. Je tak už od počátku nutné počítat s náklady přibližně 10 tisíc korun. VUT průběh přijímacího řízení zveřejňuje na webu.

Průběh studia

Důležité je vědět, že samo studium oboru Profesionální pilot studenty plně nepřipraví na výkon povolání. Jde spíše jen o nezbytnou teoretickou přípravu. Úspěšní absolventi oboru získají certifikát, který je teprve vstupenkou ke zkouškám Úřadu pro civilní letectví České republiky. Praktický letecký výcvik si navíc každý posluchač musí uhradit z vlastních nákladů nebo se spoluúčastí potenciálního zaměstnavatele nebo sponzora. Škola nemůže tyto náklady hradit. Ceny se odvíjí od cen paliva, ale jsou minimálně 700 tisíc korun. Na druhou stranu však pozdější platy pilotů tyto náklady často vynahradí.

Je nutné říct, že pilotem se člověk může stát i bez vysoké školy. Nicméně zaměstnavatelé často na vzdělání hledí a titul i lepší teoretické zázemí vám může v získání práce pomoci. Na internetu naleznete mnoho diskusí, které se touto problematikou zabývají a v rozhodování vám mohou pomoci.

Na pilota je možné studovat jen formou prezenčního bakalářského studia. Absolventi na ČVUT mohou pokračovat na magisterský studijní obor Provoz letecké dopravy. Na VUT je zase možno navázat studiem oboru Letecký provoz.

Předměty

První dva semestry čekají studenty spíš obecné předměty, které mají často společné s dalšími obory. Vysoce specializované předměty se v rozvrhu objevují až v dalších letech studia. Jedná se pak především o kurzy zaměřené na matematiku a fyziku, aerodynamiku, pružnost a pevnost, statiku, dynamiku, elektrotechniku, elektroniku, nauku o materiálech či meteorologii. Piloti se ale učí i angličtinu, letecké zákony nebo pravidla fungování letišť. Struktura teoretických předmětů odpovídá osnovám, které jsou předepsány celoevropsky platným předpisem JAR-FCL 1. Praktický výcvik trvá maximálně tři roky.

Uplatnění absolventů

Absolvent oboru se může stát profesionálním pilotem letecké dopravy, nebo vykonávat jiné druhy leteckých prací (například aerotaxi, zemědělské letecké práce, letecké výcviky, leteckou záchrannou a pátrací službu, hlídkovací a hasicí práce, letecké policejní služby apod.). Možnost uplatnění je velká i v zahraničí. Certifikát totiž uznává kromě České republiky 35 dalších států včetně celé Evropské unie.

Nějaký druh pilotního průkazu má v Česku přibližně 15 tisíc lidí. Většinou jde jen o průkazy na malé stroje – například balony nebo kluzáky. Naprostá většina pilotů, zhruba 95 procent, jsou muži. Počet pilotů roste, stejně tak roste ale konkurence a je čím dál těžší získat vysněné místo. Velká dopravní letadla, po nichž touží většina studentů, nakonec řídí jen nepatrný zlomek všech pilotů.

Láká vás armáda?

Letcem z povolání se můžete stát i na Univerzitě obrany v Brně. Nebudete ale řídit dopravní či nákladní letadlo, nýbrž letadlo vojenské. Obor Vojenský pilot z vás vychová profesionálního pilota bitevního stroje. Během studia se kromě znalosti konstrukce a vybavení letadel budete muset naučit také předpisy JAR-FCL, normy ICAO nebo standardy NATO. V průběhu studia absolvujete také třeba seskoky padákem a absolvujete praktický letecký výcvik.

Více informací

ČVUT

VUT

UNOB

Zdroj fotografií: freeimages.com

Další články k tématu

Firmy shání absolventy technických oborů

Firmy shání absolventy technických oborů

Jedním z kritérií při výběru studijního oboru je budoucí uplatnění. To nejrychleji najdou absolventi technických oborů. Naznačuje to tradiční souboj firem o absolventy středních a vysokých škol v Moravskoslezském kraji. Firmy tam totiž inzerují více pracovních technických pozic, než kolik je absolventů daných oborů. „Včera jsme měli na pohovoru čerstvého absolventa elektrikáře. Ale je to vzácnost, …

Univerzita Karlova plánuje přijmout na obor psychologie 35 lidí

Univerzita Karlova plánuje přijmout na obor psychologie 35 lidí

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy snížila předpokládaný počet uchazečů přijatých do bakalářského studia psychologie na 35. Přitom loni se na obor hlásilo 1135 lidí a přijato bylo 59. Vedení katedry se hájí tím, že nové číslo je pouze předběžné. Katedra psychologie se dlouhodobě potýká s nedostatkem prostor. Podle jedné ze studentek se někdy dokonce stává, že studenti …