Psychologie: Kde se na ni hlásit a jaká je šance na přijetí

27. 3. 2020 | O studijních oborech

psychologieMezi obory, na které bývá každoročně největší přetlak patří psychologie. Úspěšnost přijetí vzhledem k velkému množství uchazečů nebývá vysoká. Proto je před podáním přihlášky dobré vědět, na jakých školách se obor psychologie vyučuje a jakou mají tyto školy procentuální úspěšnost přijatých.

Univerzity, kde se psychologie vyučuje

Obor psychologii se na největších univerzitách v Česku nejčastěji vyučuje na filozofických a pedagogických fakultách. Obory související s psychologií však často otevírají také fakulty sociálních studií nebo na lékařské fakulty (například obor Lékařská psychologie a psychopatologie na Univerzitě Karlově).

Ostravská univerzita nabízí obor psychologie na filozofické fakultě. Zájemci o budoucí učitelskou dráhu mohou studovat psychologii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, která nabízí i dvouobor Učitelství psychologie pro střední školy. Různé formy pedagogické psychologie nechybí ani na Univerzitě Karlově a na Ostravské univerzitě.

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity má v nabídce oborů i sociální psychologii, klinickou psychologii, a další. Více druhů psychologických oborů nabízí také filozofická fakulta Univerzity Karlovy a Univerzity Palackého v Olomouci. Obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii se vyučuje na Pražské vysoké škole psychosociálních studií s.r.o.. Škola nabízí i obor klasické psychologie.

NEWTON College v Brně se orientuje na psychologii v managementu a psychologii pro manažery, stejně orientované obory nabízí také European Business School SE v Praze. ART & DESIGN INSTITUT v Praze zase nabízí psychologii umění. Důraz na psychologii klade rovněž Vysoká škola ekonomie a managementu v Praze (obory Komunikace a lidské zdroje – Psychologie a sociologie).

Šance na přijetí

Na humanitní obory se tradičně hlásí vysoké počty uchazečů. Nejvyšší převis poptávky potom mají právě obory psychologie, jak uvádí studie na webu InfoAbsolvent. Celková úspěšnost zájemců o studium činí pouhých 13,8 procent. Co se statistiky přijatých na konkrétní školy týče, největší přetlak bývá tradičně na největších veřejných vysokých školách v Česku. Loni se na obor Psychologie na Karlově univerzitě hlásilo 976 lidí. Přijato bylo pouhých 67 z nich. Na Masarykově univerzitě se loni hlásilo 1003 lidí, přijato bylo 102. Ostravská univerzita, která nabízí obor psychologie se zaměřením na vzdělávání, letos plánuje přijmout maximálně 30 studentů. Na Univerzitě Palackého v Olomouci loni z 535 uchazečů přijímací zkoušky úspěšně složilo 60 zájemců o studium. Vzhledem k nižší procentuální úspěšnosti přijatých se proto vyplatí podat si přihlášku na více škol.

Uplatnění vystudovaných psychologů

Uplatnění u psychologie záleží na konkrétním zvoleném oboru. U obecnější psychologie, která nemá užší zaměření by měl student počítat s tím, že k získání profilace bude muset pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Kromě vlastní psychologické praxe najdou studenti psychologie uplatnění v řadě různých odvětvích, mimo jiné například: v orgánech státní správy, v oblasti sociálních služeb, jako pracovník humanitárních a neziskových organizací, je připraven pro práci ve středním managementu v podnicích, uplatní se jako asistent pracovníků v manažerských pozicích, ve vězeňství a bezpečnostních složkách, jako poradce ve sdělovacích prostředcích, public relations, reklamních agenturách, vydavatelstvích, uplatnění může najít ve výzkumných odděleních, v redakční práci, uvádí web Univerzity Karlovy.

Lektorka Noemi Miňová v rozhovoru pro web psychologie.cz před časem uvedla, že pro tolik absolventů z tolika škol není dost zajímavé práce. Statistiky jednotlivých fakult, kde se psychologie vyučuje ovšem hovoří vcelku optimisticky.

Nezaměstnanost absolventů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity činila 5,7 procenta. Pedagogická fakulta hlásila ještě nižší nezaměstnanost konkrétně 1,9 procenta. Na lékařské fakultě, kde se obor také vyučuje, činila nezaměstnanost pouhých 0,7 procenta.

Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy dosáhla nezaměstnanost absolventů 1,8 procent, na Pedagogické fakultě 0,8 procenta, na 1. lékařské fakultě 1,2 procenta a na 2. lékařské fakultě 0,5 procenta. Úspěšnost absolventů však zahrnuje i další obory vyučované na daných fakultách a také z ní nevyplývá kolik z nich našlo uplatnění v oboru, který studovali.

Zdroje:
psychologie.cz
kps.ff.cuni.cz/cs/studium
www.vysokeskoly.cz

 

Další články k tématu

Jedno studium, dva tituly? Umožňují to programy double degree

O bakalářském, magisterském a doktorském studiu ví každý vysokoškolák. Slyšeli jste ale už o takzvaném double degree? Absolventi tohoto programu získají za své studium hned dva tituly, jeden z české univerzity a jeden ze zahraniční. Jak přesně takové studium vypadá a které školy ho nabízí? Double degree, někdy též joint degree nebo multiple degree, umožňuje studentům […]

číst více

Ženy jsou na technických oborech stále v menšině

Mezi studenty technických oborů je pouze 28 procent žen. Ještě o deset procent méně jich studuje informační a komunikační studia (ICT). Počty studentek na těchto oborech sice v posledních letech rostly, stále ale zůstávají doménou mužů. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Od roku 2001 narostl počet studentek studujících ICT z pěti procent na 18 procent. Mírný […]

číst více

Průzkum UPOL: Filozofové chtějí podnikat, nejvyšší plat chtějí medici

Každý čtvrtý student Univerzity Palackého v Olomouci chce po absolvování podnikat. Vyplývá to z průzkumu, kterého se zúčastnilo přes 1500 respondentů. Do podnikání se nejčastěji chtějí pustit studenti z filozofické fakulty a fakulty tělesné kultury. Nejvyšší nástupní plat pak chtějí studenti lékařské fakulty. Zájem o podnikání oproti roku 2012 narostl o pět procent. Nejvíc studentů chce ale stále […]

číst více