OBOROVÝ SERIÁL: Kam se hlásit, pokud mě zajímá reklama

3. 8. 2018 | O studijních oborech

Reklamu využívali už starověcí Římané, kteří na vývěsné štíty kreslili symboly pro své výrobky nebo je vystavovali ve stáncích a hlasitě je vychvalovali. Reklama se používala dokonce i v době socialismu, kdy na českém trhu byla jen velice malá konkurence. V současnosti jsou reklamy prakticky všudypřítomné a často o nich ani nevíme. Zajímá vás, jak to celé funguje a chtěli byste proniknout do tajů reklamy? Podívejte se, co vám mohou nabídnout naše vysoké školy.

 

Obor Marketing nebo Marketing a management

Marketing představuje reklamu neboli propagaci a vše, co je s tímto pojmem spojeno. Na jedné straně máme zákazníka, který má své potřeby a na straně druhé firmu či výrobce, který má snahu dané potřeby uspokojovat, ale zároveň z toho chce mít zisk. Dobrý marketér umí výkonně bruslit na tenkém ledě mezi zákazníkem a zaměstnavatelem. Staňte se i vy dobrým marketérem, kreativním a nápaditým člověkem, jenž se bude umět vcítit do zákazníka, zvládne si obhájit své nápady, pracovat s určitým finančním rozpočtem a zpětně vyjádřit efektivitu svých reklamních kampaní. Přesně takového člověka potřebuje každá firma či podnik. Osvojíte si pojmy jako marketingový výzkum, marketingové aplikace, e-marketing či spotřebitelské chování. Studium vás rovněž připraví na vedení týmu vlastních lidí i na to, jak je motivovat, řídit a odměňovat. Po škole se tak můžete stát manažerem na nižší nebo i střední úrovni. Také se dále budete rozvíjet ve studiu minimálně dvou cizích jazyků.

 

Vysoká škola ekonomie a managementu, Praha – den otevřených dveří 7. 8. 2018.

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo – den otevřených dveří 30. 8. 2018.

 

Obor Marketingová komunikace nebo Komunikace a média

Marketing = reklama

Komunikace = televize, rádio, internet, časopis, billboard, obchod, stánek…

Spojení obou pojmů představuje vše, co budete v budoucnu na poli reklamní branže potřebovat. Nejedná se pouze o tvorbu reklamy, ale především o to, jak dané sdělení či nápad přenést k lidem, respektive k zákazníkům. Lidé musí o výrobcích či službách vědět, aby je mohli nakupovat nebo využívat a to je jedním z úkolů marketingové komunikace. S rozvojem internetu nabral tento obor na dynamičnosti, protože denně vznikají nové a nové metody komunikace mezi lidmi. Naučte se, jak efektivně komunikovat, pochopte hlavní roli marketingu a mediální techniky, vstřebejte aktuální trendy, inspirujte se v historii. Tento obor vás zároveň naučí pochopit sociologické a psychologické souvislosti vnímání reklamy. Získáte teoretickou, ale i praktickou výbavu pro vaše budoucí uplatnění v soukromých i veřejných podnicích, obchodních i neziskových organizacích, případně přímo v reklamní agentuře.  Prostě všude, kde mají zájem propagovat svou činnost.

 

Vysoká škola finanční a správní, Praha – dny otevřených dveří 8. 8. a 12. 9. 2018.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – předpokládaný den otevřených dveří 7. 12. 2018.

Vysoká škola ekonomie a managementu, Praha – den otevřených dveří 7. 8. 2018.

 

Obor Marketingová komunikace ve službách nebo Marketing služeb

Propagovat výrobek je jedna věc, ale propagovat službu je mnohem složitější. Jak chcete lidem ukázat nebo popsat něco nehmotného? Něco, z čeho pak budou mít dobrý pocit, zážitek nebo silné emoce? Zaměřte se svým studiem na tento typ marketingu a uplatněte se v sektoru služeb, který má řadu vlastních specifik. Seznámíte se také opět s technologickými charakteristikami jednotlivých médií a finančními souvislostmi v mediální praxi. Všechny získané znalosti budete připraveni aplikovat v ziskových i neziskových organizacích. Uplatníte se například v oblastech cestovního ruchu, vzdělávání, pojišťovnictví, poradenství nebo v kultuře.

 

Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budějovice (soukromá) – předpokládaný den otevřených dveří 19. 1. 2019.

 

Obor Public relations (PR)

Public relations můžeme volně přeložit jako „styk s veřejností“. Představte si sebe v roli tiskového mluvčího, tedy člověka, který se objevuje ve sdělovacích prostředcích a komentuje aktuální události pro novináře. Má skvěle zvládnutou rétoriku a přesně ví, co má říkat. Public relations je ale mnohem více. Je to „vnímání“ dané firmy, značky či výrobku lidmi. Milujete Kofolu, protože není co řešit? Považujete Škodu za kvalitní auto? Označujete Plzeň za pravé české pivo? Připadají vám lidé s Applem cool? To všechno představuje PR. Z toho vyplývá, že díky PR aktivitám je možné ovlivňovat společnost a její vnímání. Naučte se jak efektivně a eticky komunikovat s veřejností. Tímto oborem získáte potřebné znalosti i dovednosti a můžete se tak stát důležitým člověkem každé firmy či organizace.

 

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha – předpokládané dny otevřených dveří 21. 2. a 21. 3. 2019.

Univerzita Karlova, Praha – předpokládané dny otevřených dveří 1. 2. a 11. 2. 2019.

 

Obor Marketing a obchod

Tento obor vám nabídne základy ze všeho výše uvedeného s větší teoretickou i praktickou orientací na obchod a to zejména z pohledu mikroekonomie. Naučíte se, jak konkrétně funguje nabídka a poptávka na jednotlivých trzích, což vám přinese důležitý nadhled při řešení jednotlivých marketingových otázek. Také si prohloubíte znalosti z oblastní podnikové ekonomiky a managementu.

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – předpokládaných den otevřených dveří 26. 1. 2019.

 

Pokud byste chtěli studovat marketing v angličtině, máte následující možnosti:

Obor Communication and Mass Media

Obor Marketing

University of New York in Prague – dny otevřených dveří 16. 8. a 23. 8. 2018.

 

Obor Marketing Communication

Vysoká škola finanční a správní, Praha – dny otevřených dveří 8. 8. a 12. 9. 2018.

 

Obor Business Administration: Strategic Marketing Analysis and Planning Emphasis

Obor Business Administration: Marketing and Communications Emphasis

Anglo-americká vysoká škola, Praha – předpokládané dny otevřených dveří 9. 11. 2018 a 8. 2. 2019.

 

A co konkrétně z vás po absolvování těchto oborů nejspíš bude?

Marketér, marketingový specialista, manažer marketingových kampaní, brand manažer, produktový manažer, projektový manažer, online specialista, vedoucí reklamních kampaní, event koordinátor, tiskový mluvčí, PR manažer, sales manažer, marketingový poradce, konzultant pro marketingový výzkum, zaměstnanec v reklamní agentuře nebo ve sdělovacích prostředcích.

Další články k tématu

Nejneobvyklejší bakalářské obory

Někteří maturanti zatím tápou a nejsou si ještě jistí, co by chtěli studovat a jaké obory vysoké školy vůbec nabízejí. Právo, medicína, informatika…tak přesně o těchto oborech se bavit nebudeme. Představíme vám výběr těch nejneobvyklejších oborů, které nabízejí české veřejné i soukromé vysoké školy. Zvířata a obory „budoucnosti“ Milovníci psů nechť věnují pozornost oboru Kynologie […]

číst více

10 věcí, které vám před nástupem na vysokou školu nikdo neřekne

Spoustu informací si můžete najít na stránkách školy, ale existuje několik nevyřčených pravidel, které se pojí se studiem na vysoké škole. Starší studenti už je považují za samozřejmost, takže je možná ani nenapadne se před vámi o nich zmínit. Rozhodli jsme se prolomit mlčenlivost a prozradit vám deset věcí, které vám před nástupem na vysokou […]

číst více