Vysoká škola evropských a regionálních studií získala státní souhlas MŠMT v roce 2003.

Studijní programy

Nabízí studium převážně v oborech souvisejících s veřejnou správou a regionálním rozvojem (Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě, Regionální studia) a také v oboru Management a marketing služeb.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují především na nejrůznějších pozicích ve veřejných insitucích (města a obce, kraje, státní správa). Škola se rovněž podílí se na vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy (akreditace Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR).

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení probíhá formou pohovoru týkajícího se vybraného studijního oboru. Ke studiu bude přijat ten uchazeč, který podepíše smlouvu o studiu a zaplatí školné.

Přihlášku můžete podat do 31.3. (1.kolo), 30.4. (2.kolo), 31.5. (3.kolo). 

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 390 Kč

Doplňující informace

Školné a stipendia

Školné á mnoho vyjímek a rozdělení a proto je velmi individuální.

Studenti mají navíc možnost získat různá stipendia a slevy na školném. Studenti mohou získat prospěchové, mimořádné, ubytovací nebo sociální stipendium.