Studium mezi přáteli, život mezi elitou...

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha je prestižní soukromou vysokou školou, která se zaměřuje na výuku diplomacie, mezinárodních vztahů a Public Relations.

Studijní programy a uplatnění

Nabízí bakalářské i magisterské studium v prezenční i kombinované formě. Profilově podporuje zvláště přípravu členů diplomatických misí, zaměstnanců konzulátů, ministerstev a magistrátů, pracovníků tištěných i audiovizuálních médií, komunikačních oddělení, manažerů a všech, kteří pracují na očích veřejnosti a nesou na sobě velkou zodpovědnost. 

www.vsmvv.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení má dvě části: test z anglického jazyka a pohovor. Test slouží k rozřazení studentů do jednotlivých seminářů podle úrovně. Osobní pohovor je zaměřený na ověření všeobecných předpokladů pro studium a úroveň všeobecných znalostí, komunikačních dovedností a zájmu uchazeče o studované obory. Při rozhodování o přijetí ke studiu se přihlíží také k prospěchu na střední škole, k získaným certifikátům z jazyků a k absolvované praxi v oboru.

Přihlášky pro studium bakalářského a magisterského studia je potřeba odevzdat nejpozději 14 dní před termínem přijímacích zkoušek. Více o termínech přijímacích zkoušek zde.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří

individuální prohlídky školy dle zájmu - kontakt sato@vsmvv.cz číst více

Doplňující informace

Školné

Bc. prezenční 32000,-Kč / semestr

Bc. kombinované 30000,-Kč / semestr     

Mgr. prezenční 28000,-Kč / semestr           

Mgr. kombinované 26500,-Kč / semestr

Stipendium

Studenti mají možnost uplatnit v některýh případech slevu na školném. V případě, že student přivede dalšího uchazeče, který se stane řádným studentem na škole, dostane slevu na školném. Slevu může dostat i v případě, že se zapojí do pomocné věděcké činnosti školy. Dále je také možno využít prospěchové stipendium Aloise Houdka.