Možnosti uplatnění absolventů na trhu práce

24. 8. 2010 | Stojí za přečtení

Nejlepší pozici na trhu práce zastávají vysokoškolsky vzdělaní uchazeči o zaměstnání. Počet absolventů vysokých škol se přitomstále zvyšuje.

Uplatnění absolventů

 • největší: absolventi lékařských a zdravotnických oborů, právníci, pedagogové, absolventi technických oborů
 • nejmenší: absolventi zemědělských a přírodovědeckých fakult, ekonomických oborů (nedostatek zkušeností a velký počet absolventů), oblast gastronomie (chybí praxe a motivace)

Pokles v uplatnění zaznamenávají: přírodovědné, ekonomické, technické obory

Kde je zaznamenán nedostatek pracovníků

 • Pedagogové (kvalifikovaní učitelé cizích jazyků, výpočetní techniky, odborného výcviku či odborných předmětů)
 • Lékaři
 • IT pracovníci (programátoři)
 • Zdravotní sestry
 • Sociální pracovníci

Podobné články na serveru VysokeSkoly.cz:
Pracovní agentury
Kde hledat zaměstnání
Celoživotní vzdělávání

Důvody nepřijímání absolventů

 • Nedostatek praxe a pracovních zkušeností
 • Nereálné představy o výši mzdy, pracovní době či pracovním zařazení
 • Nutnost zapracování absolventů (méně časté)
 • Neschopnost přizpůsobit se firemní filozofii (výjimečně)
 • Nedostatek volných pracovních pozic

Co zaměstnavatelé po uchazečích vyžadují

Kompetence, které zaměstnavatelé považují za důležité

 • Mezilidské vztahy či umění jednat s lidmi – komunikace v multikulturní společnosti, asertivita, mezilidské vztahy na pracovišti, emoční inteligence
 • Praktické dovednosti a znalost praxe – větší sepětí s praxí během studia
 • Schopnost prezentace a sebeprezentace – schopnost prezentovat informace, sebeprezentace a schopnost vyjádřit svůj názor
 • Komunikační schopnosti
 • Samostatnost – schopnost samostatné práce a samostatného řešení úkolů
 • Loajalita k zaměstnavateli – soucítění s firmou, vedením a její politikou, ztotožnění s firemními cíli
 • Schopnost řešit stresové situace – odolnost vůči stresu a pracovní zátěži, psychická odolnost
 • Empatie

Podobné články na serveru VysokeSkoly.cz:
Pracovní agentury: k čemu jsou?
Kteří absolventi nejvíce vydělají?
Je důležitější praxe nebo další studium?
Nejdu na VŠ, kam teď?

Kompetence, jejichž význam roste

 • Znalost cizích jazyků
 • Používání výpočetní techniky
 • Ochota učit se, adaptabilita, flexibilita
 • Schopnost rozhodovat se a nést zodpovědnost
 • Zacházení s informacemi a schopnost týmové práce

Podobné články na serveru VysokeSkoly.cz:
Sekce Ústní pohovor

Jak si více vydělat

 • Zvyšování kvalifikace – vysokoškolské studium, výborná znalost cizích jazyků, praxe při škole, zkušenosti z konkrétního odvětví
 • Stěhování za prací – větší města, nejlepší platové ohodnocení – Praha, Plzeňsko, Jihomoravský kraj a střední Čechy
 • Změna zaměstnavatele – zejména mezinárodní firmy
 • Změna profese

Kde si nejvíce vyděláte

Užitečné odkazy

Český statistický úřad – přehled počtu vysokoškolských studentů a jejich obor vzdělání
Zdroje:

Zdroj foto:

 • Stock.xchng

Další články k tématu

Čeho se bojí mileniálové a generace Z?

Mladí lidé si v zaměstnání nejvíce váží dobré firemní kultury, flexibility práce a nároků na udržitelnost. Nejvíc je tíží životní náklady. Vyplývá to ze studie poradenské společnosti Deloitte, která se ptala mileniálů a generace Z. Průzkumu, který se koná jednou ročně, se účastnilo 44 zemí světa. Mileniálové jsou lidé narození přibližně mezi lety 1983 až 1995, […]

číst více

Firmy chtějí vybudovat nový kampus, inspiraci hledají v Americe

Jedenáct firem z okolí Uherského Hradce a Uherského Brodu se rozhodlo spolupracovat v rámci projektu Region 2047. Jejich cílem je do sedmi let získat pozemek a na něm za dalších 25 let vybudovat a zprovoznit funkční kampus inspirovaný Massachusettským technologickým institutem v USA. Hlavní motivací pro vznik nového kampusu je nedostatek zaměstnanců v regionu. V oblasti chybí […]

číst více

IT firmám chybí odborníci, zaměstnávají kvůli tomu studenty

S rozmachem informačních technologií (IT) potřebují firmy stále více zaměstnanců. Odborníků na trhu práce je přitom nedostatek. Firmy proto začaly spolupracovat se středními školami a zaměstnávají středoškoláky už během studií. Samy si tak vychovávají budoucí odborníky v oboru. Firmy si postupně uvědomují, že zaměstnávat studenty má své výhody. Dokládá to počet pracovních nabídek pro studenty, který čítá […]

číst více