Pracovní agentury

24. 8. 2010 | Stojí za přečtení

Zprostředkování práce pracovními agenturami je upraveno zákonem č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.

Podmínky

Práci může zprostředkovávat pouze agentura práce, která má k této činnosti licenci Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).

Na Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí si lze ověřit, zda agentura má povinnou licenci, na jejímž základě je oprávněna zprostředkovat klientovi práci v zahraničí.

Seznam povolení agentur práce v ČR naleznete zde.

Nalezení práce je v ČR zdarma

 • pracovní agentura, která působí v České republice, nesmí od klientů vyžadovat žádný poplatek za nalezení (zprostředková­ní) práce
 • při zprostředkování zaměstnání jsou zakázány jakékoliv srážky ze mzdy nebo z jiné odměny poskytované zaměstnanci za vykonanou práci ve prospěch agentury nebo uživatele
 • odlišná pravidla mohou platit v jiných zemích, ale ve většině zemí EU je zajištění práce zdarma
 • platbu může agentura práce požadovat za další služby, související např. s dopravou nebo s ubytováním, které agentura svému klientovi sjedná na první dny či týdny v pobytu v cílové zemi
 • pokud agentura vybírá od klientů tzv. registrační poplatek, je nutné si zjistit, jaké konkrétní služby vám poskytne

Podobné články na serveru VysokeSkoly.cz:
Možnosti uplatnění absolventů na trhu práce
Kde hledat zaměstnání
Celoživotní vzdělávání

Výběr agentury (kritéria) a následné jednání

 • ověření historie pracovní agentury a délky jejího působení v České republice
 • počet poboček v zahraničí
 • prostředí domluvených schůzek (solidnost pracovní agentury)
 • informační a propagační materiály o pracovních aktivitách agentury
 • detailní a transparentní informace o budoucím zaměstnavateli v zahraničí nebo o zázemí firmy, kde má být zaměstnán, již při sjednávání konkrétních pracovních podmínek
 • rozlišování pracovních agentur a agentur práce (viz sekce Kde hledat zaměstnání), vyjasnění si, zda klient uzavírá pracovně právní vztah přímo s agenturou nebo se svým budoucím zahraničním zaměstnavatelem
 • pročtení smlouvy a ověření, zda se agentura skutečně zavazuje k zprostředkování konkrétního zaměstnání
 • některé agentury klientům zajišťují ubytování, pomáhají s řešením prvotních administrativních kroků nebo s otevřením bankovního účtu

Podobné články na serveru VysokeSkoly.cz:
Sekce Ústní pohovor

Praktický postup

Jednání s personální agenturou

 • reakce na konkrétní pracovní nabídku na pracovním serveru
 • zaslání osobního (strukturovaného) životopisu a průvodního dopisu
 • informování personální agentury o případných omezeních a nárocích – datum nástupu, plat ad.
 • kontaktování ze strany personální agentury a pracovní nabídky
 • pohovor v personální agentuře
 • zaslání materiálů kandidáta k potenciálnímu zaměstnavateli
 • reakce zaměstnavatele a případný výběrový pohovor
 • uzavření pracovní smlouvy mezi kandidátem a uchazečem

Podobné články na serveru VysokeSkoly.cz:
Personální agentury: k čemu jsou?
Kteří absolventi nejvíce vydělají?
Je důležitější praxe, nebo další studium?
Nejdu na VŠ, kam teď?

Orientace v pracovních agenturách

Personální agentury – odlišnosti:

 • typy nabízených služeb
 • pole působnosti
 • obor a specializace
 • typ nabízených pracovních míst

Další informace

Zdroje:

Zdroj foto:

 • stock.xchng