Učitelství a sport

Nalezli jsme 28 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, který o Vás stojí! Prozkoumat!
TIP

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání  Sport a zdraví (jednooborové)  Tělesná výchova a sport  Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy (dvouoborové)  Učitelství pro 1. stupeň základních škol   a další 2 obory

Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6

Obory: Učitelství odborných předmětů   Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Masarykův ústav vyšších studií

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)  Učitelství fyziky pro SŠ (dvouoborové)  Učitelství chemie pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)  Učitelství chemie pro SŠ (dvouoborové)

Fakulta humanitních studií

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín | testy

Obory: Učitelství pro mateřské školy

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.

Praha, Brno - Medlánky

Obory: Bezpečnostní management v regionech - zaměření Právo a bezpečnost

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Učitelství odborných předmětů  Učitelství praktického vyučování a odborných předmětů

Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Hudební teorie a pedagogika  Pedagogika předškolního věku  Teorie a dějiny české literatury  Učitelství praktického vyučování  Učitelství pro 1. stupeň ZŠ  Učitelství pro mateřské školy

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava | testy

Obory: Učitelství němčiny pro střední školy (jednooborové)

AKCENT College s.r.o.

Praha 4

Obory: Angličtina jako cizí jazyk  Čeština jako cizí jazyk

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Hudební teorie a pedagogika  Informační a komunikační technologie ve vzdělávání  Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Pedagogika předškolního věku   a dalších 7 oborů

Institut vzdělávání a poradenství

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 5-Malá Chuchle

Obory: Poradenství v odborném vzdělávání  Učitelství odborných předmětů  Učitelství praktického vyučování

Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Přírodovědná a ekologická výchova  Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)  Učitelství odborných předmětů  Učitelství pro mateřské školy  Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)   a další 2 obory

Teologická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Pedagogika volného času  Učitelství náboženství a etiky

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Filozofická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy  Učitelství estetické výchovy pro střední školy  Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy  Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy   a další 3 obory

Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek  Kinantropologie  Kinantropologie (EN)  Kondiční trenér  Management sportu  Regenerace a výživa ve sportu  Speciální edukace bezpečnostních složek  Tělesná výchova a sport  Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy (jednooborový)

Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání  Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (EN)  Dějepis se zaměřením na vzdělávání  Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání  Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání   a dalších 15 oborů

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.

Praha 19

Obory: Sportovní a kondiční specialista  Sportovní a volnočasový pedagog  Výživové poradenství a sportovní diagnostika  Wellness specialista

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci | Liberec | testy

Obory: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Historie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Humanitní studia se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   a dalších 17 oborů

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Univerzita Karlova | Praha 6-Veleslavín

Obory: Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami  Kinantropologie  Kinantropologie (EN)  Tělesná výchova a sport  Vojenská tělovýchova

Matematicko-fyzikální fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Fyzika zaměřená na vzdělávání  Informatika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborová)  Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   a další 3 obory