Učitelství pro SŠ

Nalezli jsme 33 škol

CHCEŠ STUDOVAT VENKU ZA PENÍZE BRITSKÉ VLÁDY? JAK NA TO?

Fakulta informatiky

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Učitelství informatiky pro střední školy

Fakulta informatiky

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Učitelství biologie pro SŠ (dvouoborové)  Učitelství fyziky pro SŠ (dvouoborové)  Učitelství geografie pro SŠ (dvouoborové)  Učitelství chemie pro SŠ (dvouoborové)  Učitelství matematiky pro SŠ (dvouoborové)

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Učitelství informatiky pro základní a střední školy

Fakulta humanitních studií

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín | testy

Obory: Učitelství odborných předmětů pro střední školy

Fakulta financí a účetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3

Obory: Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy  Vzdělávání v ekonomických předmětech

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Učitelství odborných předmětů  Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku  Učitelství praktického vyučování a odborných předmětů

Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Historie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Hra na nástroj a sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   a dalších 17 oborů

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Anglický jazyk a literatura  Anglický jazyk a literatura (dvouoborové)  Český jazyk a literatura (dvouoborové)  Český jazyk a literatura (jednooborové)  Hudební výchova (dvouoborové)  Hudební výchova (jednooborové)   a dalších 12 oborů

Filozofická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy  Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové)  Učitelství češtiny jako cizího jazyka   a další 2 obory

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy  Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy  Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy   a dalších 7 oborů

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Hudební teorie a pedagogika  Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Informační a komunikační technologie ve vzdělávání   a dalších 14 oborů

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Učitelství biologie pro střední školy (dvouoborové)  Učitelství fyziky pro střední školy (dvouoborové)  Učitelství geografie pro 2. stupeň základních škol a střední školy (dvouoborové)   a další 3 obory

Filozofická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové)  Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové)  Učitelství dějepisu pro střední školy (dvouoborové)   a další 3 obory

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   a dalších 24 oborů

Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Biologie pro vzdělávání (dvouoborové)  Biologie pro vzdělávání a Anglický jazyk a literatura (dvouoborové)  Fyzika pro vzdělávání (dvouoborové)  Chemie pro vzdělávání (dvouoborové)   a dalších 7 oborů

Filozofická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy  Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy  Učitelství estetické výchovy pro střední školy   a dalších 11 oborů

Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání  Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (EN)  Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání  Dějepis se zaměřením na vzdělávání   a dalších 22 oborů

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Biologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   a dalších 7 oborů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava | testy

Obory: Učitelství angličtiny pro střední školy (dvouoborové)  Učitelství angličtiny pro střední školy + Učitelství němčiny pro střední školy  Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové)   a dalších 7 oborů