Učitelství a sport

Nalezli jsme 39 škol

Veletrh GAUDEAMUS Brno 2016 od 1.11. do 4.11.2016, Výstaviště Brno
TIP

Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Historie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Hra na nástroj a sólový zpěv se zaměřením na učitelství základních uměleckých škol   a dalších 41 oborů

TIP

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Anglický jazyk a literatura  Anglický jazyk a literatura (dvouoborové)  Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň základních škol  Český jazyk a literatura (dvouoborové)  Český jazyk a literatura (jednooborové)   a dalších 26 oborů

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Učitelství biologie pro SŠ (dvouoborové)  Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)  Učitelství fyziky pro SŠ (dvouoborové)  Učitelství geografie pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)   a dalších 5 oborů

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín | testy

Obory: Učitelství informatiky pro základní a střední školy

Fakulta humanitních studií

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín | testy

Obory: Učitelství odborných předmětů pro střední školy  Učitelství pro mateřské školy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Učitelství odborných předmětů  Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku  Učitelství praktického vyučování a odborných předmětů

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Učitelství biologie pro střední školy  Učitelství chemie pro střední školy

AKCENT College s.r.o.

Praha 4

Obory: Angličtina jako cizí jazyk  Čeština jako cizí jazyk

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy  Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy  Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy   a dalších 7 oborů

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Hudební teorie a pedagogika  Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Informační a komunikační technologie ve vzdělávání   a dalších 25 oborů

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Učitelství biologie pro střední školy (dvouoborové)  Učitelství fyziky pro střední školy (dvouoborové)  Učitelství geografie pro 2. stupeň základních škol a střední školy (dvouoborové)   a další 3 obory

Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6

Obory: Učitelství odborných předmětů   Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Institut vzdělávání a poradenství

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 5-Malá Chuchle

Obory: Poradenství v odborném vzdělávání  Učitelství odborných předmětů  Učitelství praktického vyučování

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Filozofická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové)  Učitelství dějepisu pro střední školy (dvouoborové)  Učitelství francouzského jazyka pro střední školy (dvouoborové)   a další 2 obory

Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   a dalších 45 oborů

Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Biologie pro vzdělávání (dvouoborové)  Fyzika pro vzdělávání (dvouoborové)  Chemie pro vzdělávání (dvouoborové)  Informatika pro vzdělávání (dvouoborové)  Matematika pro vzdělávání (dvouoborové)   a dalších 5 oborů

Teologická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Pedagogika volného času  Učitelství náboženství a etiky

Filozofická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy  Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy  Učitelství estetické výchovy pro střední školy   a dalších 11 oborů

Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Animátor sportovních aktivit (dvouoborové)  Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek  Kinantropologie  Kinantropologie (EN)  Management sportu  Regenerace a výživa ve sportu   a další 4 obory

Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání  Galerijní pedagogika a zprostředkování umění  Hlasová výchova  Hra na klavír  Hudební výchova  Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání   a dalších 58 oborů