Učitelství pro 2. st. ZŠ a nižší stupeň gymnázií

Nalezli jsme 20 škol

CHCEŠ STUDOVAT VENKU ZA PENÍZE BRITSKÉ VLÁDY? JAK NA TO?

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)  Učitelství geografie pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)  Učitelství chemie pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)  Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Učitelství informatiky pro základní a střední školy

Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Historie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Hra na nástroj a sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   a dalších 29 oborů

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň základních škol (dvouobrová)  Český jazyk a literatura pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)  Hudební výchova pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)   a dalších 8 oborů

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Hudební teorie a pedagogika  Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Informační a komunikační technologie ve vzdělávání   a dalších 17 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Učitelství geografie pro 2. stupeň základních škol a střední školy (dvouoborové)

Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   a dalších 39 oborů

Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Biologie pro vzdělávání (dvouoborové)  Biologie pro vzdělávání a Anglický jazyk a literatura (dvouoborové)  Fyzika pro vzdělávání (dvouoborové)  Chemie pro vzdělávání (dvouoborové)   a další 2 obory

Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání  Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (EN)  Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání  Dějepis se zaměřením na vzdělávání   a dalších 76 oborů

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Biologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   a další 2 obory

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci | Liberec | testy

Obory: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   a dalších 19 oborů

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Univerzita Karlova | Praha 6-Veleslavín

Obory: Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Učitelství pro střední školy - tělesná výchova (dvouoborové)

Matematicko-fyzikální fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Fyzika zaměřená na vzdělávání  Informatika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborová)  Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Český jazyk se zaměřením na vzdělávání  Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání   a dalších 92 oborů

Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Anglický jazyk - specializace v pedagogice  English for education  English Language Teacher Education  Učitelství anglického jazyka

Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Učitelství náboženství pro základní školy (dvouoborové)

Fakulta tělesné kultury

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc | testy

Obory: Tělesná výchova (dvouoborové)

Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   a dalších 24 oborů

Fakulta pedagogická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň

Obory: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání  Biologie se zaměřením na vzdělávání  Český jazyk se zaměřením na vzdělávání  Fyzika se zaměřením na vzdělávání  Geografie se zaměřením na vzdělávání   a dalších 22 oborů

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 4

Obory: Husitská teologie - Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ - německý jazyk