Učitelství a sport

Nalezli jsme 2 školy

Období MAJÁLESŮ začína! Hradec králové, Praha, Brno. Půjdeš?

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Učitelství informatiky pro střední školy

Fakulta humanitních studií

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín | testy

Obory: Učitelství pro 1. stupeň základní školy  Učitelství pro mateřské školy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test