Učitelství a sport

Nalezli jsme 10 škol

Veletrh GAUDEAMUS Praha 2018 od 23.1. do 25.1.2018, PVA Expo Praha Letňany
TIP

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Učitelství pro 1. stupeň základních škol  Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika

Fakulta humanitních studií

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín | testy

Obory: Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Učitelství pro 1. stupeň základních škol

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Učitelství pro 1. stupeň základní školy (jednooborové)

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci | Liberec | testy

Obory: Učitelství pro 1.stupeň základní školy

Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Učitelství pro 1. stupeň základní školy  Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika

Fakulta pedagogická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň

Obory: Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma