Chci studovat veterinu

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, který o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta veterinárního lékařství

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno | Brno

Obory: Veterinary Parasitology  Veterinární mikrobiologie a imunologie  Fyziologie a farmakologie  Veterinární parazitologie  Veterinární lékařství  Veterinary Medicine  Patologická morfologie a parazitologie  Choroby koní   a dalších 13 oborů

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno | Brno | testy

Obory: Ochrana zvířat a welfare  Veřejné veterinářství a ochrana zvířat  Animal Protection and Welfare  Veterinární ekologie  Veterinární biochemie, chemie a biofyzika  Veterinární hygiena a ekologie  Veterinary Ecology   a dalších 14 oborů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Technologie potravin  Kvalita a bezpečnost potravin  Chemistry and Technology (Specialization in Food and Biochemical Technology)  Chemie a analýza potravin

TIP

Fakulta tropického zemědělství

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Wildlife Management in the Tropics and Subtropics  Tropical Agrobiology and Bioresource Management  Agriculture in Tropics and Subtropics  Zemědělství tropů a subtropů  Sustainable Rural Development in the Tropics and Subtropics   a další 4 obory

Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Živočišné biotechnologie  General Agriculture  Technology and Agriculture Machinery  Rybářství a hydrobiologie  Fytotechnika  Speciální produkce rostlinná  Obecná produkce rostlinná  General Animal Breeding   a dalších 26 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Rostlinolékařství  Rostlinná produkce  Výživa a ochrana rostlin  Rozvoj venkovského prostoru  Rybářství a akvaristika  Zahradnictví  Hodnocení a ochrana půdy  Produkční zahradnictví  Speciální zootechnika  Výživa a potraviny   a dalších 34 oborů

Zahradnická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Lednice na Moravě

Obory: Zahradnictví  Zahradní a krajinářská architektura  Řízení zahradnických technologií  International Master of Horticulture Science  Zahradní a krajinářské realizace  Horticulture  Vinohradnictví a vinařství   a další 4 obory

Lesnická a dřevařská fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Inženýrské stavby lesnické a krajinářské  Pěstění lesa  European Forestry  Krajinné inženýrství  Technologie zpracování dřeva  Lesnictví  Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí  Dřevařství  Arboristika   a dalších 14 oborů

Zemědělská fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Zoohygiena a prevence chorob hospodářských zvířat  Zemědělské biotechnologie  Zootechnika  Kvalita zemědělských produktů  Zemědělská a dopravní technika  Obecná zootechnika  Multifunctional Agriculture   a dalších 7 oborů

Fakulta rybářství a ochrany vod

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | Vodňany

Obory: Fishery  Rybářství a ochrana vod  Rybářství  Ochrana vod  Fishery and protection of waters

Fakulta životního prostředí

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Krajinářství  Prostorové plánování  Krajinné inženýrství  Vodní hospodářství  Environmental Engineering  Územní technická a správní služba  Landscape Planning  Voda v krajině  Územní plánování  Krajinné a pozemkové úpravy

Fakulta lesnická a dřevařská

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Dřevařství  Pěstování lesa  Biologie lesa  Wood Processing and Forest Machinery  Lesní inženýrství  Silviculture  Dendrology and Forest Tree Breeding  Forest Management  Technology and Mechanization in Forestry   a dalších 16 oborů

Fakulta technologická ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Technologie a řízení v gastronomii  Technologie potravin  Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů  Chemie a technologie potravin - specializace Technologie mléka a mléčných výrobků  Chemie a technologie potravin   a další 3 obory

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Engineering of Agricultural Technological Systems  Technika zemědělských technologických systémů  Marketing strojů a technických systémů