Zemědělství a veterina

13 škol a fakult

Pokecej s vybranou VŠ na online veletrhu od 26.1.2021. Získej vstupenku ZDARMA

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Arboristika
 • Botanika
 • Hospodářská úprava lesa

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Ekologické zemědělství
 • Chov hospodářských zvířat
 • Chov koní

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta tropického zemědělství

 • Agriculture in Tropics and Subtropics (EN)
 • Sustainable Rural Development (EN)
 • Tropical Agrobiology and Bioresource Management (EN)
3 programy

Fakulta rybářství a ochrany vod

 • Fishery and protection of waters (EN)
 • Ochrana vod
 • Ochrana vodních ekosystémů

a další 3 programy

6 programů

Zemědělská fakulta

 • Biologie a ochrana zájmových organismů
 • Obecná produkce rostlinná
 • Obecná zootechnika

a dalších 5 programů

8 programů

Agronomická fakulta

 • Anatomie a fyziologie rostlin
 • Molekulární biologie a genetika živočichů
 • Obecná produkce rostlinná

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Biomateriály a kosmetika
 • Food Technology (EN)
 • Gastronomické technologie

a další 3 programy

6 programů

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Diseases of Wild and ZOO Animals (EN)
 • Food Hygiene and Processing Technology (EN)
 • Hygiena a technologie potravin

a dalších 11 programů

14 programů

Technická fakulta

 • Engineering of Agricultural Technological Systems
 • Jakost a spolehlivost strojů a zařízení
 • Marketing strojů a technických systémů

a další 2 programy

5 programů

Zahradnická fakulta

 • Krajinářská architektura
 • Ph.D. in Horticulture
 • Správa zeleně

a další 4 programy

7 programů

Fakulta lesnická a dřevařská

 • Aplikovaná geoinformatika a DPZ v lesnictví
 • Biologie lesa
 • Dřevařské inženýrství

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta veterinárního lékařství

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Avian and Exotic Animal Diseases (EN)
 • Dogs and Cats Diseases (EN)

a dalších 16 programů

19 programů