Zemědělství a veterina

12 škol a fakult

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Arboristika
 • Forest Management
 • Hospodářská úprava lesa

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Aplikovaná zoologie
 • Ekologické zemědělství
 • Faremní hospodaření

a dalších 22 programů

25 programů

Fakulta lesnická a dřevařská

 • Aplikovaná geoinformatika a DPZ v lesnictví
 • Biologie lesa
 • Dřevařské inženýrství

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta tropického zemědělství

 • Agriculture in Tropics and Subtropics (EN)
 • Sustainable Rural Development (EN)
 • Tropical Agrobiology and Bioresource Management (EN)
3 programy

Fakulta rybářství a ochrany vod

 • Fishery (EN)
 • Fishery and protection of waters (EN)
 • Ochrana vod

a další 4 programy

7 programů

Zemědělská fakulta

 • Biologie a ochrana zájmových organismů
 • Obecná produkce rostlinná
 • Obecná zootechnika

a další 3 programy

6 programů

Agronomická fakulta

 • Agricultural Chemistry
 • Anatomie a fyziologie rostlin
 • General Animal Breeding

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Biomateriály a kosmetika
 • Biomateriály a kosmetika (EN)
 • Food Technology (EN)

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Diseases of Wild and ZOO Animals (EN)
 • Food Hygiene and Processing Technology (EN)
 • Hygiena a technologie potravin

a dalších 9 programů

12 programů

Technická fakulta

 • Engineering of Agricultural Technological Systems (EN)
 • Jakost a spolehlivost strojů a zařízení
 • Procesní a informační inženýrství v agrárním sektoru
 • Technika zemědělských technologických systémů
4 programy

Zahradnická fakulta

 • Krajinářská architektura
 • Ph.D. in Horticulture
 • Správa zeleně

a další 4 programy

7 programů

Fakulta životního prostředí

 • Územní technická a správní služba v životním prostředí
1 program