Zemědělství a veterina

Nalezli jsme 14 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, který o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta tropického zemědělství

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Agriculture in Tropics and Subtropics  Sustainable Rural Development in the Tropics and Subtropics  Tropical Agrobiology and Bioresource Management

Fakulta technologická ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Food Technology  Chemie a technologie potravin  Chemie a technologie potravin - specializace Technologie mléka a mléčných výrobků  Technologie a řízení v gastronomii  Technologie potravin  Technologie tuků, detergentů a kosmetiky  Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů

Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Engineering of Agricultural Technological Systems  Marketing strojů a technických systémů  Technika zemědělských technologických systémů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Ekologické zemědělství  Chov koní  Chovatelství  Kynologie  Obecná produkce rostlinná  Obecná zootechnika  Ochrana a využívání přírodních zdrojů  Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů  Pěstování rostlin   a dalších 16 oborů

Fakulta lesnická a dřevařská

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Biologie lesa  Dendrologie a šlechtění lesních dřevin  Dendrology and Forest Tree Breeding  Dřevařské inženýrství  Dřevařství  Forest Biology  Forest Management  Forest Protection and Game Management   a dalších 12 oborů

Fakulta rybářství a ochrany vod

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | Vodňany

Obory: Fishery  Fishery and protection of waters  Rybářství  Rybářství a ochrana vod

Zemědělská fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Biologie a ochrana zájmových organismů  Obecná produkce rostlinná  Obecná zootechnika  Speciální produkce rostlinná  Speciální zootechnika  Zemědělské biotechnologie  Zoohygiena a prevence chorob hospodářských zvířat  Zootechnika

Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Agricultural Chemistry  Anatomie a fyziologie rostlin  General Animal Breeding  General Plant Production  Molecular Biology and Genetics of Animals  Molekulární biologie a genetika živočichů  Obecná produkce rostlinná   a dalších 12 oborů

Lesnická a dřevařská fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Arboristika  Dřevařské inženýrství  Dřevařství  Fytologie lesa  Hospodářská úprava lesa  Inženýrské stavby lesnické a krajinářské  Lesní inženýrství  Lesnictví  Myslivost  Ochrana lesa  Pěstění lesa  Procesy tvorby nábytku   a další 3 obory

Zahradnická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Lednice na Moravě

Obory: Horticulture  Řízení zahradnických technologií  Správa zeleně  Vinohradnictví a vinařství  Zahradní a krajinářská architektura  Zahradnictví

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno | Brno | testy

Obory: Diseases of Wild and ZOO Animals  Food Hygiene and Processing Technology  Hygiena a technologie potravin  Choroby volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad   a dalších 10 oborů

Fakulta veterinárního lékařství

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno | Brno

Obory: Anatomie, histologie a embryologie  Avian and Exotic Animal Diseases  Dogs and Cats Diseases  Fyziologie a farmakologie  Genetika a plemenitba zvířat  Choroby koní  Choroby přežvýkavců a prasat  Choroby psů a koček   a dalších 11 oborů