Zemědělství a veterina

13 škol a fakult

Kolik můžete vydělat navíc díky MBA titulu? Spočítejte si online zde!

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Arboristika
 • Botanika
 • Dřevařské inženýrství

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Ekologické zemědělství
 • Chov koní
 • Chovatelství

a dalších 22 programů

25 programů

Fakulta tropického zemědělství

 • Agriculture in Tropics and Subtropics
 • Sustainable Rural Development in the Tropics and Subtropics
 • Tropical Agrobiology and Bioresource Management
3 programy

Fakulta rybářství a ochrany vod

 • Fishery
 • Fishery and protection of waters
 • Rybářství
 • Rybářství a ochrana vod
4 programy

Zemědělská fakulta

 • Biologie a ochrana zájmových organismů
 • Obecná produkce rostlinná
 • Obecná zootechnika

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Food Technology
 • Chemie a technologie potravin
 • Chemie a technologie potravin - specializace Technologie mléka a mléčných výrobků

a další 4 programy

7 programů

Fakulta lesnická a dřevařská

 • Aplikovaná geoinformatika a DPZ v lesnictví
 • Biologie lesa
 • Dřevařské inženýrství

a dalších 11 programů

14 programů

Technická fakulta

 • Engineering of Agricultural Technological Systems
 • Marketing strojů a technických systémů
 • Technika zemědělských technologických systémů
3 programy

Agronomická fakulta

 • Agricultural Chemistry (EN)
 • Anatomie a fyziologie rostlin
 • General Animal Breeding (EN)

a dalších 12 programů

15 programů

Zahradnická fakulta

 • Řízení zahradnických technologií
 • Správa zeleně
 • Vinohradnictví a vinařství

a další 2 programy

5 programů

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Diseases of Wild and ZOO Animals
 • Food Hygiene and Processing Technology
 • Hygiena a technologie potravin

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta veterinárního lékařství

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Avian and Exotic Animal Diseases
 • Dogs and Cats Diseases

a dalších 16 programů

19 programů