Zemědělství a veterina

9 škol a fakult

Zažijte Fakultu biomedicínského inženýrství ČVUT, přijďte na Den otevřených dveří. Zjistit více

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Arboristika
 • Dřevařství
 • Lesnictví
 • Technologie a management zpracování dřeva
4 programy

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Ekologické zemědělství
 • Chov hospodářských zvířat
 • Chovatelství

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Biomateriály a kosmetika
 • Gastronomické technologie
 • Chemie a analýza potravin

a další 3 programy

6 programů

Fakulta lesnická a dřevařská

 • Dřevařství, specializace: Zpracování dřeva
 • Lesnictví, specializace: Ekonomika a řízení lesního hospodářství
 • Lesnictví, specializace: Ochrana a pěstování lesních ekosystémů
 • Provoz a řízení myslivosti
4 programy

Agronomická fakulta

 • Všeobecné zemědělství
1 program

Zahradnická fakulta

 • Správa zeleně
 • Vinohradnictví a vinařství
 • Zahradnictví
3 programy