Zemědělství a veterina

1 škola či fakulta

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Zemědělská fakulta

  • Biologie a ochrana zájmových organismů
  • Obecná produkce rostlinná
  • Obecná zootechnika

a dalších 5 programů

8 programů