Zemědělství a veterina

1 škola či fakulta

Zažijte Fakultu biomedicínského inženýrství ČVUT, přijďte na Den otevřených dveří. Zjistit více

Zemědělská fakulta

  • Biologie a ochrana zájmových organismů
  • Obecná produkce rostlinná
  • Obecná zootechnika

a dalších 5 programů

8 programů