Speciál O OBORECH: Humanitní studia

8. 10. 2013 | O studijních oborech

Na fakulty humanitních studií se často hlásí studenti, pro něž zůstávají chemie či fyzika věčnými tabu, a nebo ti, kdo se nemohou rozhodnout, a volí tedy „nejobecnější“ směr. Co tedy vlastně studium humanitních fakult vyžaduje? (članek byl aktualizovan 3. 10. 2013)

Na fakulty humanitních studií se často hlásí studenti, pro něž zůstávají chemie či fyzika věčnými tabu, a nebo ti, kdo se nemohou rozhodnout, a volí tedy „nejobecnější“ směr. Co tedy vlastně studium humanitních fakult vyžaduje?

O studiu

Humanitní školy mohou být zvlášť pro méně vyhraněné uchazeče atraktivní v tom, že nabízejí možnost profilovat se v daném oboru až během studia. Student se tak může rozhodnout, zda se bude spíše orientovat na získání všeobecnějších znalostí, které ho lépe připraví na vstup do praxe, a nebo zvolí užší specializaci ve vybraném oboru, který pak bude prohlubovat v magisterském cyklu. Humanitní fakulty poskytují široký výběr z výukových kurzů, jejichž náplní jsou obvykle předměty z oblasti filozofie, etiky, estetiky, politologie, historie, ekonomie či společenských věd a dále různé jazykové a tvůrčí kurzy.

Profil a uplatnění absolventa

Humanitní studia poskytují důkladnou orientaci v sociálních, politických i kulturních otázkách moderní společnosti, studenti také získávají dobrou schopnost písemně i verbálně komunikovat v alespoň jednom světovém jazyce. Nespornou výhodou této široké základny nabytých znalostí je možnost prosadit se na trhu práce ve více než jednom specializovaném oboru, absolventi se například mohou uplatnit v různých vzdělávacích a výchovných institucích, médiích, diplomacii, neziskových organizacích či v oblasti politiky.

Kde obor studovat

  • UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE – FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

Web: www.fhs.cuni.cz

Univerzita Karlova – Fakulta humanitních studií (FHS) nabízí v bakalářském cyklu jediný obor – Studium humanitní vzdělanosti, a to v kombinované i prezenční formě. Individuální studijní programy jsou rozděleny do dvou oblastí: teoretické, která směřuje k přípravě na další studium v některém z navazujících magisterských oborů na FHS, a aplikační, jež studentům umožňuje získat certifikáty, které mu mohou usnadnit uplatnění na trhu práce. Přijímací zkoušku tvoří písemný test, jehož obsahem je překlad odborného textu z vybraného cizího jazyka (angličtina, francouzština nebo němčina), a doplňující otázky k tomuto textu, sloužící k ověření, zda uchazeč textu správně rozuměl. Při zkoušce je možné používat slovník, elektronické pomůcky nejsou povoleny.
V navazujících magisterských programech lze volit mezi programy Elektronická kultura a sémiotika, Genderová studia, Obecná antropologie, Orální historie, Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích, Sociální a kulturní ekologie, Studia občanského sektoru, Německá a francouzská filosofie, Historická sociologie a Evropské kulturní a duchovní dějiny.


Názory studentů:

Erika Š., 2. roč. (2008/2009): Na této škole se mi líbí flexibilita – můžu si do značné míry studovat to, co mě zajímá. Na můj vkus je tam ale možná moc filosofie. Jiným malým negativem je nepřehlednost systému školy a studia.

Míša D., 2. roč. (2008/2009): Líbí se mi, že po absolvování téhle školy člověk získá přehled v mnoha oblastech, dokáže přečíst náročný text a zpracovat ho, umí vysvětlit věci, které všem přijdou jasné, ale když je mají definovat, nevědí, jak na to. Naopak mi vadí, že z absolventa vlastně nakonec není specialista v konkrétním oboru, takže sice rozumí ekonomii, ale není ekonom, vyzná se ve filozofii, ale není filozof atd.


  • UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE – HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

Web: www.htf.cuni.cz

Humanitní studia nabízí v rámci Univerzity Karlovy také Husitská teologická fakulta. Pod stejnojmenný program nabízí dva dvouobory, a to Judaistika – Filozofie a Judaistika – Religionistika. Přijímací zkoušky tvoří znalostní test (všeobecný rozhled, historické a náboženské otázky) ústní část s pohovorem, zaměřeným na motivaci ke studiu zvoleného oboru. Více informací lze najít zde.

  • UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ – FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

Web: web.fhs.utb.cz

Možná trochu překvapivě na Fakultě humanitních studií program či obor Humanitní studia nenajdete. Zato v rámci této fakulty nabízí zlínská univerzita jiné, neméně zajímavé bakalářské programy: Specializace v pedagogice, Porodní asistence, Ošetřovatelství, Zdravotně sociální péče a Filologie, k nimž dále přísluší podrobněji zaměřené studijní obory. Uchazeči o bakalářské studium jsou přijímáni na základě výsledků v NSZ z předmětu dle konkrétního zvoleného oboru.
V navazujícím magisterském cyklu lze studovat program Pedagogika nebo Specializace v pedagogice.
Více informací o všech studijních oborech najdete zde

  • UNIVERZITA PARDUBICE – FAKULTA FILOZOFICKÁ

Web: www.upce.cz/ff

Fakulta filozofická Univerzity Pardubice nabízí program Humanitní studia, v jehož rámci si lze zvolit některý ze specializačních segmentů: Pedagogického, Sociologicko-antropologického, nebo Historiografic­kého. Přijímací zkoušku tvoří dva testy, a sice ze všeobecných znalostí ze souboru společenských věd, a test studijních předpokladů (způsoby myšlení a uvažování, logičnost apod.). Podrobnější informace naleznete zde.

  • TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI – FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ

Web: www.fp.tul.cz

Na liberecké Technické univerzitě najdete obor zaměřený na humanitní studia pod programem Specializace v pedagogice (Humanitní studia se zaměřením na vzdělávání) a nebo v rámci dvouoborového studia v kombinaci s jiným oborem. Přijímací zkoušky se různí v závislosti na vybraném oboru nebo jejich kombinaci. Více informací zde.

  • SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ – FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

Web: www.fpf.slu.cz

Rovněž Filozoficko-přírodovědecká fakulta opavské univerzity zajišťuje bakalářský studijní program nazvaný Humanitní studia. Pod ním lze najít několik dvouoborů (mj. kombinaci Angličtina – Historie, Angličtina – Knihovnictví, Český jazyk a literatura – Historie, Historie – Němčina, Knihovnictví – Muzeologie). U dvouoborů zahrnující cizí jazyk se přijímací zkouška skládá přímo ze zvoleného jazyka, u ostatních se pak posuzují výsledky NSZ, případně OSP. Více informací najdete zde.
Vedle Humanitních studií lze ve skupině studijních programů zahrnutých pod pojem Humanitní vědy, najít na univerzitě v Opavě též program Filologe, Historické vědy a Informační studia a knihovnictví.

  • METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA

Web: www.mup.cz

Program Humanitní studia a spolu s ním i stejnojmenný obor nabízí také Metropolitní univerzita Praha. Podmínkou pro přijetí je vstupní test z jednoho cizího jazyka. Na škole se platí školné. Více informací s studiu tohoto oboru najdete tady.

Humanitní vědy, ačkoli se tak příslušné obory nemusejí přímo jmenovat, lze studovat mj. také na filozofických fakultách Masarykovy univerzity v Brně, Univerzity Karlovy v Praze, Ostravské univerzity v Ostravě, Západočeské univerzity v Plzni, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzity Palackého v Olomouci i jinde. Ve vyhledávání vám může pomoci i náš Katalog studijních oborů.

Foto: sxc.hu

Další články k tématu

Proč potřebujeme humanitní obory i v době pandemie koronaviru

Proč potřebujeme humanitní obory i v době pandemie koronaviru

Rok 2020 byl pro většinu lidí na světě pravděpodobně tím zatím nejnáročnějším v životě. „Zažila jsem válku, zažila jsem komunismus, ale to, co se kvůli koronaviru děje letos, to jsem si v životě ani nedovedla představit,“ říká například seniorka Alžběta z Benešova u Prahy. Ona a její vrstevníci se během uplynulého roku často ocitali v naprosté izolaci, aby …

číst více
Větší právní ochrana studentům. Funkci ombudsmana zavádí další fakulty

Větší právní ochrana studentům. Funkci ombudsmana zavádí další fakulty

Právní vztah mezi studenty a vedením vysoké školy a pedagogy je do značné míry nevyrovnaný. Pedagogové, popřípadě vedení školy, totiž rozhodují o tom, zda student uspěje u zkoušek i o možném vyloučení. Studenti mají pak jen omezené možnosti, jak se bránit. Jednotlivé fakulty českých univerzit se proto snaží posílit právní ochranu studentů zavedením funkce ombudsmana. …

číst více
Pikantnosti ze jmenování rektorů: Podvod s daty i satirický kabaret

Pikantnosti ze jmenování rektorů: Podvod s daty i satirický kabaret

Po pěti měsících zdravotních indispozic se prezident Miloš Zeman ujal ceremonií na Pražském hradě. Minulý týden jmenoval 11 nově zvolených rektorů českých veřejných vysokých škol. Kteří z nich povedou univerzity poprvé a kteří jsou rektorští matadoři? Komu prezident odmítl podat ruku? A kdo odstoupil jen pár dní po svém jmenování? Staronoví rektoři Petr Sklenička opět povede …

číst více