Téma:vědy a nauky o kultuře a umění

Speciál O OBORECH: Humanitní studia

Na fakulty humanitních studií se často hlásí studenti, pro něž zůstávají chemie či fyzika věčnými tabu, a nebo ti, kdo se nemohou rozhodnout, a volí tedy „nejobecnější“ směr. Co tedy vlastně studium humanitních fakult vyžaduje? (članek byl aktualizovan 3. 10. 2013)

číst více

Speciál O OBORECH: Arteterapie

Říká se, že oko je oknem do duše. Pro arteterapii je příslovečným oknem obraz. Tajemný léčebný obor psychologie není určen jen nemocným, ale slouží k poznání lidské psychiky.

číst více

Speciál O OBORECH: Znakový jazyk v komunikaci neslyšících

Člověk si běžně ani neuvědomí, jak je pro jeho fungování ve všedním životě důležitý sluch. Říká se, že pokud je jeden z našich pěti smyslů oslaben, ostatní čtyři se posílí a snaží se tak alespoň částečně nahradit ten pátý. V některých situacích je však i tak absolutně nemožné se některým činnostem věnovat, třeba vysokoškolskému studiu. Proto se v našem speciálu zaměříme na obory, které se týkají znakové řeči pro neslyšící.

číst více

Světově proslulý restaurátor Dr. František Mašek bude přednášet v Litomyšli na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice připravila pro své studenty pětidenní kurz na téma „Využití enzymu v restaurátorské praxi“. Kurz proběhne v prostorách Zámeckého pivovaru v Litomyšli ve dnech od 9. do 13. května. Hlavním lektorem kurzu je Dr. Farntišek Makeš, světově proslulý restaurátor a vědec.

číst více

POROVNÁNÍ OBORŮ: Management kultury (magisterské obory) II.

Studium arts managementu nabízí fascinující kombinaci ekonomie a humanitních věd. Protože se mu lze v České republice věnovat na překvapivě mnoho fakultách, přinášíme Vám druhý díl článku o magisterských oborech blízkých managementu umění a kultury. Tentokrát nahlédneme do tří oborů na DAMU.

číst více

POROVNÁNÍ OBORŮ: Management kultury (magisterské obory) I.

Nestačí vám bakalářský titul v arts managementu, ale chcete i „magistra“? Protože ho lze v České republice získat na celé řadě fakult, připravili jsme pro vás o magisterském studiu managementu umění a kultury hned dva články. Nejprve se podíváme na Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, Janáčkovu akademii a Vysokou školu ekonomickou.************

číst více

Módní a modelingové fotografie na technické univerzitě!

Krásné modelky a charismatické modely můžete od 2. března vidět na fotografiích předního ostravského modelingového fotografa TRAN MINH HOANGA v galerii VŠB-Technické univerzity Ostrava.

číst více

Speciál O OBORECH: Multimédia v ekonomické praxi

Baví vás web, fotky, video či grafika? Nebo od každého trochu a rádi byste se po škole dobře uplatnili? Obraťte pozornost k novému oboru, který spojuje umění, ekonomiku a management v jeden dynamický a efektivní celek.

číst více

Den otevřených dveří filmové školy v Písku FAMO 28. 1. 2011

Pozvánka na den otevřených dveří filmové školy v Písku.

číst více

Workshop filmové školy v Písku FAMO – Malá scéna KD Metropol 27. 1. 2011 České Budějovice

Workshop Filmové školy v Písku FAMO se koná 27.1.2011 v kul­turním domě Metropol v Českých Budějovicích, v prostoru Malá scéna. Jako hlavní host tohoto významného dne bude pedagog filmové školy FAMO F.A.Brabec, kameraman a režisér filmů jako jsou Obecná škola, Kytice, Bathory, Kájínek, Kytice, Bolero, Máj a v neposlední řadě autor první české 3D muzikálové pohádky V peřinách, která teprve čeká na svoji premiéru v březnu 2011.

číst více