Světově proslulý restaurátor Dr. František Mašek bude přednášet v Litomyšli na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice

9. 5. 2011 | Tiskové zprávy

V rámci projektu Restaurátoři pro evropskou praxi – Inovace bakalářského studijního programu pořádá fakulta cyklus odborných workshopů, které mají posloužit k rozvoji schopností a znalostí vysokoškolských studentů. Workshop je zaměřený na využití enzymů v restaurátorské práci. *„Autorem této revoluční metody je světově uznávaný restaurátor a vědec českého původu Dr. František Makeš, který je také odborným garantem tohoto kurzu,*“ vysvětluje Mgr. Art. Veronika Kopecká, organizátorka kurzu, a dodává: „*Dr. Makeš patent na moderní konzervátorskou metodu tzv. enzymatickou konsolidaci věnoval České republice.*“

V rámci pětidenního kurzu se mohou účastníci těšit na dopolední přednáškové bloky a odpolední praktická cvičení. V pondělí 9. května je po oficiálním zahájení kurzu čekají hned tři příspěvky. K tématu využití enzymů v restaurátorské praxi krátce pohovoří Mgr. Art. Veronika Kopecká a samozřejmě i Dr. František Makeš, jenž na závěr prvního dopoledního bloku posluchačům přiblíží rozdíly mezi švédskou a českou restaurátorskou školou.

V úterý 10. května přednese dopoledne své dva příspěvky doc. Ing. Vojtěch Spiwok, Ph.D., který se bude věnovat základům enzymologie a struktuře a funkci enzymů. Na Spiwoka naváže Ing. Ilona Chlubnová, Ph.D., přednáškou na téma chromatografické metody.

Ve středu 11. května bude kurz pokračovat opět dvěma přednáškami doc. Spiwoka, jež se budou tentokrát zabývat tématem praktického využití enzymů v lékařství a separací enzymu a jeho čištěním. V rámci čtvrtečního dopoledního bloku vystoupí také doc. RNDr. Petr Skládal, CSc., s příspěvky na téma praktické využití enzymů v biochemii a enzymatická reakce. V tentýž den Dr. František Makeš přiblíží postup při určování autorství obrazu.

V pátek 13. května bude kurz zakončen přednáškami Ing. Ilony Chlubnové na téma využití enzymů při restaurování nástěnné malby, Ing. Petra Justy na téma využití enzymů při restaurování kamene a přednáškou Ing. Karola Bayera, děkana Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, na téma pohled technologa na enzymatické metody.

Kurz se uskuteční v prostorách Zámeckého pivovaru v Litomyšli (Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl) ve dnech od 9. do 13. května. Bližší informace o programu kurzu jsou k dispozici na www.uni-pardubice.cz.

Tento kurz je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Dr. František Makeš, akademický malíř a restaurátor, se narodil v roce 1931 ve Zlíně. Na Akademii výtvarného umění v Praze absolvoval malbu u prof. Holého a restaurátorskou speciálku Bedřicha Slánského. V šedesátých letech se Makeš podílel na restaurování maleb Obrazárny Pražského hradu. Odjel na studijní cestu do Švédska, kde další vědomosti z oboru restaurátorství získal na univerzitě v Göteborgu. Jeho disertace o působení enzymatických pochodů (plísní) na umělecká díla vzbudila mezinárodní ohlas. Od roku 1968 žije a pracuje ve Švédsku. Díky jeho světovému věhlasu a vysoce ceněné odbornosti se stal hlavním konzervátorem švédských královských sbírek na zámku Skokloster. Restauroval mimo jiné také tzv. Rudolfinskou sbírku, která byla Švédy během třicetileté války odvezena z Čech. Restauroval řadu obrazů – kromě jiného i Arcimboldův portrét císaře Rudolfa II. Je autorem několika odborných prací o biochemických postupech při restaurování uměleckých děl a výrazně přispěl také k odhalování padělků uměleckých děl. Patent na enzymatickou konsolidaci věnoval České republice. Je nositelem nejvyššího vyznamenání švédského krále za záchranu evropského kulturního dědictví, laureátem ceny Gratias Agit za rok 2005.

Bližší kontakt na informace:
Mgr. Art. Veronika Kopecká
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice
Telefon +420 604 833 396
e-mail veronika.kopecka@upce.cz

Ing. Valerie Wágnerová
kancléřka – mluvčí Univerzity Pardubice
telefon 466 036 555
e-mail promotion@upce.cz