POROVNÁNÍ OBORŮ: Management kultury (magisterské obory) II.

20. 4. 2011 | O studijních oborech

Produkce

DAMU, Katedra produkce. Praha

Charakteristika oboru: Ačkoli se obor vyučuje na Divadelní fakultě Akademie múzických umění, není zaměřen pouze na divadelnictví, ale i na mezi-žánrové kulturní projekty. Obecně se dotýká všech spekter živého umění (tzv. Performing Arts). Studenti se mohou vzdělávat v oblastech marketingu a PR, fundraisingu, projektového managementu, kreativním průmyslu a kulturní politice.

Uplatnění absolventů: Po absolvování studia by měli být studenti schopni tvořit a realizovat kulturní projekty, vést marketingové průzkumy a strategie týkající se těchto projektů, komunikovat s médii a být schopni analyzovat a porovnávat nástroje jednotlivých regionálních i mezinárodních kulturních politik.

Přijímací zkoušky: K přijímacím zkouškám na magisterské studium se mohou přihlásit buď studenti posledního ročníku bakalářského studia na Katedře produkce DAMU (ti absolvují pouze druhé kolo přijímacích zkoušek) nebo studenti, kteří již dříve dokončili bakalářské studium tamtéž nebo na jakémkoli příbuzném oboru v ČR. Tito uchazeči však musí absolvovat plné přijímací řízení, skládající se ze dvou kol. V prvním kole se uchazeči účastní testu z oblasti managementu, marketingu, historie a teorie divadla, práva a ekonomie. Druhé kolo se skládá z ústní zkoušky, na které uchazeč předloží svůj magisterský projekt a popíše svou motivaci ke studiu.

Šance na přijetí: Katedra produkce DAMU bohužel neuvádí, kolik studentů bylo přijato do jednotlivých specializací (Arts Management & Arts Marketing, Ekonomika, právo a provozování divadla, Divadelní producentství) – všechna dále uvedená čísla jsou tedy pro všechny tři specializace dohromady. Rok 2009/2010 Celkem přihlášeno: 16 Celkem přijato: 8 Rok 2010/2011 Celkem přihlášeno: 19 Celkem přijato: 11

Více informací: zde.

 

Divadelní producentství

DAMU, Katedra produkce. Praha

Charakteristika oboru: Oproti předchozím dvěma oborům je Divadelní producentství výrazně kreativnější obor, což vychází především z jeho zaměření. Studenti jsou vedeni k tomu, aby byli schopni vést divadlo či jinou kulturní instituci tradiční formou (principál, direktor apod.), nebo aby se z nich stal výkonný producent. Ten zajišťuje veškeré nezávislé a kreativní činnosti a využívá k tomu odborné zkušenosti a znalosti všech divadelních profesí. Celý projekt studia je realizován v ateliérové formě, to znamená, že je pevně spjat s osobnostmi pedagogů a je zde kladen velký důraz na individuální pojetí studia.

Uplatnění absolventů: Budoucí uplatnění mohou absolventi oboru Divadelní producentství nalézt jako vrcholoví manažeři uměleckých skupin, divadel, festivalů. Mohou se samozřejmě ucházet o práci producentů divadelních souborů, hudebních těles, výtvarného umění atp.

Přijímací zkoušky: Opět zde platí velmi podobné podmínky jako u magisterského oboru Arts Management & Arts Marketing a oboru Ekonomika, právo a provozování divadel (viz výše).

Šance na přijetí: viz výše

Více informací:„zde“: http://www.damu.cz/…roducentstvi.

Zdroje informací: webové stránky jednotlivých škol. Zdroje fotografií: http://www.sxc.hu.

Další články k tématu

Nemáš vysokou školu? Prestižní titul již za jeden rok – studium BBA a LL.B.

Ústav práva a právní vědy působí na trhu vzdělávání přes 20 let, hlavní pozornost na sebe strhávají programy MBA a LL.M., kromě těchto dvou vlajkových lodí Ústav práva nabízí studijní programy BBA a LL.B., které jsou designované pro zájemce bez vysoké školy i manažerské praxe. Programy BBA a LL.B. poskytují základní přehled v oblastech managementu […]

číst více

Nevybírejte MBA studium jen podle ceny

Na pomyslné visačce je u studia MBA obvykle uvedená poměrně vysoká cifra. Finanční částka, jakou nevydáváte každý den. Přesto by neměla být tím hlavním faktorem, podle kterého se budete při výběru řídit. Prozkoumejte detailně, co za své peníze dostanete. Je užitečné nepohlížet na finanční částku, kterou plánujete do MBA studia investovat, jako na pouhou útratu. […]

číst více