Speciál O OBORECH: Arteterapie

18. 7. 2011 | O studijních oborech

O oboru

Arteterapie je obor, který využívá výtvarného projevu k poznání lidské psychiky a vnitřního světa jedince. Využívá se řady technik od malování a kreslení až po práci s keramikou. Na rozdíl od výtvarné výchovy nemá arteterapie za cíl rozvíjet umělecké dovednosti. Arteterapie nahlíží na umělecký výtvor jako na formu komunikace a snaží se skrze něj analyzovat osobnost člověka. Druhou disciplínou arteterapie je samotná tvůrčí činnost jako léčebný proces. Obor arteterapie můžete v České republice studovat hlavně na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

Přijímací řízení

Pokud se rozhodnete ke studiu arteterapie, čeká vás členité přijímací řízení. Základem je písemný test studijních předpokladů, který prověří hloubku znalostí z psychologie, psychoterapie, speciální pedagogiky, dějin umění a všeobecného rozhledu. Ukázku testu naleznete zde. Další součástí přijímacího řízení je pohovor. Během deseti minut se krátce představíte, uvedete svou motivaci ke studiu, případně doložíte praxi. Také při pohovoru musíte umět prodat své znalosti ve výtvarném umění. Představíte svůj oblíbený výtvarný objekt a provedete jeho rozbor. Jak se uvádí na stránkách JČU: „Nehodnotí se ani tak encyklopedické znalosti, jako spíše rozpoznání analogií uměleckého výrazu v různých oborech umělecké činnosti, pátrání po souvislostech, odvaha pro transfer, uplatnění naučeného v nové situaci, schopnost syntézy.“

Padesát nejlepších uchazečů postupuje k praktické části přijímacího řízení. Ta vás zavede do ateliéru, kde absolvujete dvě kola (testový a řízený ateliér) po devadesáti minutách. V testovém ateliéru pomocí pastelek vytvoříte jednoduchý barevný artefakt a barvami výtvarně zpracujete zadané téma. Následuje řízený ateliér, kde podle instrukcí vytvoříte artefakt na volné téma. Pozor, veškeré čtvrtky, výtvarné náčiní a potřeby si musíte donést své vlastní. Posledním bodem je předložení domácích uměleckých prací.

Zkušený arteterapeut už ví, co se vám honí hlavouZkušený arteterapeut už ví, co se vám honí hlavou

Předměty

Těžiště výuky spočívá v praktickém výcviku. Naučíte se arteterapeutickým postupům, vedení arteterapeutického ateliéru, analyzovat výtvarné projevy a interpretovat psychopatologickou symboliku výtvarného výrazu. Ze studijních předmětů lze jmenovat dějiny umění a obrazu, teorie barev, estetika, právní a etické normy pro arteterapeuty a několik bloků psychologie (sociální komunikace, psychologie umění, abnormní osobnosti, psychopatologie, psychodiagnostika).

Uplatnění absolventů

Absolventi se naučí vést výtvarnou činnost skupiny či jednotlivce. Analyzovat jejich výtvarné projevy a objevovat v nich problémy, které má v sobě jedinec hluboce skryty. Dokončením studia arteterapie získávají jeho absolventi kompetence pro samostatné nebo týmové terapeutické činnosti. Jsou kvalifikování pro edukační, reedukační a výtvarně pedagogické činnosti. Absolventi nejčastěji nalézají uplatnění ve školách, psychiatrii, poradnách, diagnostických ústavech, neziskových organizacích nebo mohou vykonávat soukromou praxi.

Kde lze studovat?

Jediné kompletní vysokoškolské vzdělání v oboru poskytuje Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Tříletý bakalářský obor arteterapie tam lze studovat na pedagogické fakultě. Jedná se o kombinovanou formu studia. Výuka probíhá dvakrát měsíčně vždy v pátek v odpoledních hodinách a v sobotu. Čtyřsemestrální doplňující pedagogický program je realizovaný v rámci celoživotního vzdělávání na katedře psychologie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Semináře arteterapie lze navštěvovat například na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Arteterapie patří mezi povinné předměty v rámci bakalářského studia speciální pedagogiky. Věnuje se teoretickým i praktickým otázkám arteterapie jako součásti profesní přípravy speciálních pedagogů. Na Pedagogické fakultě univerzity Karlovy se arteterapie vyučuje jako volitelný kurz v rozsahu tří semestrů v rámci magisterského studia speciální pedagogiky.

Zdroj fotografií: http://sxc.hu/

Další články k tématu

Žebříček: Nejlepší práva jsou v Praze, nejlepší technické obory v Brně

Britská společnost Times Higher Education zveřejnila žebříček nejlepších škol podle oborů pro rok 2024. Ve všech 11 oborových oblastí bodovaly v mezinárodním srovnání i české univerzity. Nejvýše z nich se nejčastěji umisťovala Univerzita Karlova v Praze. V právu a humanitních oborech se řadí dokonce mezi 200 nejlepších škol světa. Na samém vrcholu žebříčků se již tradičně drží americké a […]

číst více

Ranní ptáče dál doskáče? Fikce!

Ranní ptáčata mají pověst disciplinovaných a pracovitých lidí, zatímco lidé vstávající později si často vysluhují nálepku lenochů. Ale existuje opravdu souvislost mezi časným vstáváním a kariérním úspěchem? Odpověď hledal ve své knize o denních rituálech významných osobností Mason Currey. Autor zaznamenal denní rutinu 161 spisovatelů, matematiků, architektů a umělců. A verdikt? Čas probuzení překvapivě tak […]

číst více

Cítíte se vyhořele? Zkuste trik mnichů ze třetího století

Vysněné studium vás přestalo bavit, úkoly vám nejdou od ruky a škola vás začíná vyloženě štvát? Nemusí to nutně znamenat, že byste měli změnit obor nebo dokonce se studiem úplně seknout. Možná právě prožíváte vyhoření. To může vést i závažným psychickým problémům. S vyhořením se potýkali už mniši ve třetím století našeho letopočtu. Vyhoření zatím nemá […]

číst více