Téma: chci studovat knihovnictví

POROVNÁNÍ OBORŮ: Informační studia a knihovnictví

Chcete-li se dnes uplatnit jako knihovnice či knihovník, dávno nestačí umět šplhat po žebříku a najít tu správnou knihu podle abecedy v katalogizačních lístcích. Připravili jsme pro vás srovnání oborů Informační studia a knihovnictví, bez kterého se žádná moderní knihovnice či knihovník neobejde. Studovat ho můžete na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě.

číst více

Speciál O OBORECH: Humanitní studia

Na fakulty humanitních studií se často hlásí studenti, pro něž zůstávají chemie či fyzika věčnými tabu, a nebo ti, kdo se nemohou rozhodnout, a volí tedy „nejobecnější“ směr. Co tedy vlastně studium humanitních fakult vyžaduje? (članek byl aktualizovan 3. 10. 2013)

číst více

Ať zůstane víc než prázdné půllitry

Mezinárodní festival identity, autorská čtení, programy pro děti – Bc. Tereza Honsová (24) se během studia na vysoké škole rozhodně nenudí. Ke dvěma oborům – historii a informačním studiím a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně – si přibrala ještě řadu dalších aktivit. Dá se to vůbec zvládnout? Přečtěte si o tvořivých aktivitách na vysoké škole, a můžete, jak říká Tereza, „strávit společně nějaký čas, ze kterého po nás zůstane víc než prázdné půllitry.“

číst více

Přednáškové kolokvium studentů fakulty filozofické a fakulty restaurování Univerzity Pardubice

V pátek 2. července (ve 14:00 hodin) proběhne v kapli sv. Jana Nepomuckého v obci Bukvice u Jičína přednáškové kolokvium výsledků bádání studentů Fakulty filozofické a Fakulty restaurování Univerzity Pardubice ve spolupráci se sdružením obcí Mariánská zahrada.

číst více

Co s „nepraktickými“ obory?

Taky se vás rodiče ptají, co s tou historií, sociologií či hudební vědou (doplňte si sami) budete jednou dělat? Každoročně stojí (nejen) budoucí studenti vysokých škol před otázkou, zda má vůbec smysl studovat ten který obor. Existuje totiž velká řada (převážně humanitních) disciplín, které jsou sice nesmírně zajímavé a odpovídají přesně vašim zájmům, jejich praktické využití v budoucnosti ale není tak samozřejmé jako např. u práv či medicíny. S Mgr. Dušanem Pouzarem (27) jsme se pokusili přijít na to, kde má toto dilema možné řešení. Pozn. Článek byl 13. 11. 2012 aktualizován. (kav)

číst více

Studium Humanistiky na Západočeské univerzitě v Plzni

Na Filozofické fakultě ZČU v Plzni je již sedmý akademický rok nabízen v rámci programu Humanitní studia bakalářský studijní obor Humanistika. Co je jeho náplní a jaké mají uplatnění jeho absolventi?

číst více

POROVNÁNÍ OBORŮ: Humanitní studia – II. díl

Jak už jsme předeslali v předchozím díle, humanitní obory se nevyučují jen na FHS UK, ale také například na filozofických či sociálněvědných fakultách dalších škol. Humanitně zaměřené obory ale realizují také například fakulty teologické či pedagogické, které si nyní představíme. (článek byl aktualizován 1. 12. 2009)

číst více

POROVNÁNÍ OBORŮ: Humanitní studia – I. díl

Ačkoli slovo „humanitní“ byste přímo v názvu fakulty našli jen na jedné univerzitě, s humanitními studii mají co do činění také další vysoké školy. Zpravidla se totiž humanitní obory skrývají v rámci nejrůznějších fakult. (článek byl aktualizován 1. 12. 2009)

číst více

Speciál O OBORECH: Český jazyk a literatura

Předmět, který nás provázel od prvních školních let, je možné studovat i na vysoké škole. Zde jsou podrobnosti o oboru Český jazyk a literatura. Pozn. Článek byl aktualizován 28. 12. 2009 (-kav-)

číst více

POROVNÁNÍ OBORŮ: Informační studia a knihovnictví

Tento poměrně málo známý obor lze studovat na filozofických fakultách. Víte o něm něco? Jeho náplní není jen nošení knih z regálů a zpět, nýbrž i práce s informacemi všeho druhu. Uplatnění se tedy zdá býti široké. Přečtěte si porovnání a uvidíte, třeba se vám Informační studia a knihovnictví zalíbí. Pozn. Článek byl aktualizován 29. 12. 2009 (-kav-)

číst více