Speciál O OBORECH: Český jazyk a literatura

28. 3. 2008 | O studijních oborech

Předmět, který nás provázel od prvních školních let, je možné studovat i na vysoké škole. Zde jsou podrobnosti o oboru Český jazyk a literatura. Pozn. Článek byl aktualizován 28. 12. 2009 (-kav-)

Kde studovat? Obor český jazyk a literatura lze studovat především na pedagogických fakultách; v „nepedagogické“ verzi je možné studovat v bakalářském studiu na Masarykově univerzitě v Brně (obor Český jazyk a literatura na Filosofické fakultě), na Karlově univerzitě v Praze (obor Český jazyk a literatura na Filosofické fakultě) a na Univerzitě Palackého v Olomouci (obor Česká filolofie na Filosofické fakultě). V Brně a v Olomouci si můžete zvolit mezi studiem jednooborovým, studovat Český jazyk a literaturu samostatně, nebo dvouoborovým – tedy ho zkombinovat s jiným oborem. V Olomouci nabízí kombinaci oborů pouze jazykovědných (německá, anglická, latinská, francouzská nebo třeba čínská filologie). V Brně si studium češtiny můžete zkombinovat s jakýmkoli předmětem z Filosofické fakulty, nebo ji studovat mezifakultně v kombinaci s Mediálními studii a žurnalistikou.

Přijímací zkoušky O vašem přijetí či nepřijetí na školu bude rozhodnuto pomocí písemných testů, které mají za cíl zhodnotit vaše znalosti českého jazyka a literatury. K úspěchu by vám měly stačit znalosti české mluvnice a české, z části i zahraniční, literatury získané na střední škole. Mohou se však objevit i otázky týkající se současného kulturního života (oblast filmu, divadla, knih…). V Brně je součástí přijímaček i takzvaný Test studijních předpokladů, kterým se testují určité rysy myšlení nezbytné pro studium na vysoké škole.

Studium Během bakalářských let studia se seznámíte se základy mluvnice češtiny (to znamená předměty jako morfologie, syntax, fonetika a fonologie, stylistika, teorie pravopisu nebo tvoření slov) a české literatury (tedy literatura od počátků až do konce 20. století a teorie literatury). Mimoto na vás čekají i nástrahy v podobě staroslověnštiny nebo historické mluvnice (někde historických kořenů) češtiny. Názvy nepovinných předmětů už znějí líp, můžete se rozhodnout například pro tvůrčí psaní nebo proměny pohádky – záleží jen na vás, na jakou oblast českého jazyka se chcete specializovat. Do povinných předmětů patří i jeden cizí jazyk, tělesná výchova a filosofie, na pedagogických fakultách potom samozřejmě také didakticky zaměřené předměty.

Uplatnění …je velice široké. Absolventi tohoto oboru se mohou v první řadě uplatnit jako jazykovědci nebo literární kritici, dále jako učitelé českého jazyka (k tomu je ale potřeba absolvovat minimálně magisterské studium) nebo jako korektoři, redaktoři nebo spisovatelé.

Více informací k oborům najdete na: Masarykova univerzita Karlova univerzita Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Zdroje: Webové stránky jednotlivých fakult.