Téma:společenské vědy, nauky a služby

POROVNÁNÍ OBORŮ: Pedagogické obory na soukromých VŠ

Při pohledu na nabídku českých soukromých vysokých škol narážíme nejčastěji na ekonomické, politologické, případně právnické obory nebo na programy zaměřené na marketingovou komunikaci. Ale ani ti, kdo by jednou chtěli stát za katedrou a předávat své vědomosti ostatním, nemusejí zcela zoufat – pedagogické obory pro ně u nás nabízejí tři soukromé školy. Pozn. Článek byl 11. 5. 2016 aktualizován.

číst více

Speciál O OBORECH: Mezinárodní vztahy

Zájem o studium mezinárodních vztahů neustále roste. Ne každý ale přesně ví, co se vlastně na tomto oboru studuje, jaké na něm bývají povinné předměty a jaké je uplatnění absolventů. To vše a další praktické informace se dozvíte právě zde.

číst více

Speciál O OBORECH: Marketingová komunikace a PR

S marketingem, reklamou a PR se setkáváme každodenně, aniž si to uvědomujeme. Ačkoli pro práci v reklamní nebo kreativní agentuře většinou není potřeba žádné specializované vzdělání, rozhoduje se každoročně množství studentů pro obor Marketingová komunikace a PR. Zde totiž získají nezbytné základy, které se dají v praxi uplatnit.

číst více

Soutěž Technology Cup 2011 ve finále

Praha 30. května 2011: První ročník inovativní soutěže Technology Cup pro studenty je u konce. Soutěž měla za úkol stimulovat mladé lidi, aby nepsali své myšlenky a práce do šuplíku, ale aby se je naučili uplatnit a prosadit v praxi.

číst více

Spolupráce PEF MENDELU a společnosti E.ON

Týmy studentů Provozně ekonomické fakulty (PEF) Mendelovy univerzity v Brně pomohli vytvořit návrh marketingové strategie pro společnost E.ON na prodej ekologických dopravních prostředků. Cílem projektu bylo vytvoření komunikační strategie, která by zvýšila povědomí a poptávku po ekologických dopravních prostředcích.

číst více

Akademický senát Fakulty filozofická Univerzity Pardubice volí kandidáta na funkci děkana

V úterý 17. května v odpoledních hodinách se akademické obci Fakulty filozofické Univerzity Pardubice představí kandidáti na funkci děkana pro další čtyřleté období.

číst více

Přednáška guverného České národní banky pro studenty Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

V úterý 17. května v 15 hodin předstoupí před studenty Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice guvernér ČNB Ing. Miroslav SINGER, Ph.D. s přednáškou týkající se hospodářské krize, ekonomiky a měnové politiky České národní banky.

číst více

Univerzita Pardubice se pod vedením předního českého logika Jaroslava Peregrina vydá ke zrodu moderní logiky

Ve čtvrtek 12. května se bude na Univerzitě Pardubice diskutovat o zrodu moderní logiky. S přednáškou právě na toto téma zavítá do Pardubic prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc., přední český logik a analytický filozof.

číst více

Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice nabízí nový obor – Management finančních rizik

Mimořádná příležitost se otevírá na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice všem zájemcům o budoucí uplatnění ve finančním sektoru. Zájemci o nový bakalářský studijní obor Management finančních rizik, který byl právě akreditován, mohou mimořádně podávat přihlášky ke studiu pro akademický rok 2011/2012 až do 15. května.

číst více

Kniha Dějiny nové moderny prof. V. Papouška a kolektivu autorů získala ocenění Magnesia Litera 2011

Kniha Dějiny nové moderny prof. PaedDr. Vladimíra Papouška, CSc., a kolektivu autorů, mezi nimiž jsou i doc. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D., a Mgr. Veronika Veberová, Ph.D., z Ústavu bohemistiky Filozofické fakulty JU, získala prestižní ocenění Magnesia Litera 2011 v kategorii literatura faktu.

číst více