Téma:chci studovat filologii

Speciál O OBORECH: Vietnamistika

Početná vietnamská komunita v České republice se svou velikostí řadí na třetí místo. Díky tomu roste i poptávka po lidech, kteří rozumí jak vietnamské povaze, kultuře, tak i jazyku. Co studium vietnamistiky obnáší?

číst více

Speciál O OBORECH: Humanitní studia

Na fakulty humanitních studií se často hlásí studenti, pro něž zůstávají chemie či fyzika věčnými tabu, a nebo ti, kdo se nemohou rozhodnout, a volí tedy „nejobecnější“ směr. Co tedy vlastně studium humanitních fakult vyžaduje? (članek byl aktualizovan 3. 10. 2013)

číst více

ZČU nabízí atraktivní kombinaci světových jazyků

Plzeňská Západočeská univerzita, respektive Katedra germanistiky a slavistiky Fakulty filozofické znovuotevírá bakalářský studijní program Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci anglický a ruský jazyk. Univerzita vyšla uchazečům vstříc a přihlášky je možné podávat až do konce dubna 2013. Studium je orientováno na aplikovanou lingvistiku, odborný styl hospodářských, administrativních a právních textů, interkulturní komunikaci ve firemní praxi, …

číst více

POROVNÁNÍ OBORŮ: Čeština pro cizince

Čeština je známá jako jeden z nejobtížnějších jazyků, proniknout do jejích nástrah se přesto pokoušejí tisíce lidí, kteří ji do vínku nedostali. Máte kamarády, kteří by rádi zvládli „ř“, všech sedm pádů i minulý čas? Češtinu pro cizince nabízí hned několik fakult.

číst více

Speciál O OBORECH: Politogie – Latinskoamerická studia

Zajímá vás Latinská Amerika? Chcete se naučit španělsky nebo portugalsky a využít tento jazyk v praxi? Zajímá vás politika? Máte již bakalářský titul? Pak nepřehlédněte obor, který toto vše propojuje.

číst více

Speciál O OBORECH: Lektorství cizích jazyků

Baví vás jazyky a chtěli byste se jim věnovat i na vysoké škole. Kam ale zamířit, když se nechcete trápit filologií na filozofické fakultě a zároveň byste se rádi vyhnuli druhému oboru, který často vyžadují pedagogické fakulty? Potom se vám nabízí jednooborové studium Lektorství cizího jazyka.

číst více

Slovensko a slovenština v našich studijních oborech

Přestože – a nebo možná protože – mezi češtinou a slovenštinou panuje vztah, který by se dal v příbuzenském kontextu nazvat sesterským, nenajdeme zatím na našich školách mnoho oborů, které by se slovenskému jazyku věnovaly s velkou péčí. Kde tedy jeho studium nabízejí a jak probíhá?

číst více

Speciál O OBORECH: Africká studia

Exotika afrických zemí přitahuje srdce nejednoho dobrodruha. Pestrost africké přírody, jazyků, kmenů i historie vyžaduje velký zájem a vytrvalost. Podobně to bude u nás zřejmě i s přijímačkami – nabízených vysokoškolských oborů zaměřených na africký kontinent je vskutku pomálu.

číst více

Pedagogické vzdělání si mohou doplnit nejen učitelé

Pedagogické minimum představuje jeden z řady způsobů, jak si doplnit dosud nabyté vzdělání – v tomto případě tedy pedagogické. Co vše takový kurz obnáší, kdo se do něj může přihlásit a jaký význam může pro své absolventy mít? To už prozradí následující článek.

číst více

Přednáškové kolokvium studentů fakulty filozofické a fakulty restaurování Univerzity Pardubice

V pátek 2. července (ve 14:00 hodin) proběhne v kapli sv. Jana Nepomuckého v obci Bukvice u Jičína přednáškové kolokvium výsledků bádání studentů Fakulty filozofické a Fakulty restaurování Univerzity Pardubice ve spolupráci se sdružením obcí Mariánská zahrada.

číst více