Téma:chci studovat filologii

Speciál O OBORECH: Vietnamistika

Početná vietnamská komunita v České republice se svou velikostí řadí na třetí místo. Díky tomu roste i poptávka po lidech, kteří rozumí jak vietnamské povaze, kultuře, tak i jazyku. Co studium vietnamistiky obnáší?

číst více

Speciál O OBORECH: Humanitní studia

Na fakulty humanitních studií se často hlásí studenti, pro něž zůstávají chemie či fyzika věčnými tabu, a nebo ti, kdo se nemohou rozhodnout, a volí tedy „nejobecnější“ směr. Co tedy vlastně studium humanitních fakult vyžaduje? (članek byl aktualizovan 3. 10. 2013)

číst více

Přehled druhých kol přijímacího řízení v roce 2013

Neuspěli jste v přijímacích zkouškách? Není čas na slzy. Mnoho vysokých škol dodatečně vypisuje druhé kolo přijímacího řízení. Z obsáhlého seznamu si jistě vyberete vysněný studijní obor.

číst více

ZČU nabízí atraktivní kombinaci světových jazyků

Plzeňská Západočeská univerzita, respektive Katedra germanistiky a slavistiky Fakulty filozofické znovuotevírá bakalářský studijní program Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci anglický a ruský jazyk. Univerzita vyšla uchazečům vstříc a přihlášky je možné podávat až do konce dubna 2013. Studium je orientováno na aplikovanou lingvistiku, odborný styl hospodářských, administrativních a právních textů, interkulturní komunikaci ve firemní praxi, …

číst více

Speciál O OBORECH: Znakový jazyk v komunikaci neslyšících

Člověk si běžně ani neuvědomí, jak je pro jeho fungování ve všedním životě důležitý sluch. Říká se, že pokud je jeden z našich pěti smyslů oslaben, ostatní čtyři se posílí a snaží se tak alespoň částečně nahradit ten pátý. V některých situacích je však i tak absolutně nemožné se některým činnostem věnovat, třeba vysokoškolskému studiu. Proto se v našem speciálu zaměříme na obory, které se týkají znakové řeči pro neslyšící.

číst více

POROVNÁNÍ OBORŮ: Čeština pro cizince

Čeština je známá jako jeden z nejobtížnějších jazyků, proniknout do jejích nástrah se přesto pokoušejí tisíce lidí, kteří ji do vínku nedostali. Máte kamarády, kteří by rádi zvládli „ř“, všech sedm pádů i minulý čas? Češtinu pro cizince nabízí hned několik fakult.

číst více

Speciál O OBORECH: Politogie – Latinskoamerická studia

Zajímá vás Latinská Amerika? Chcete se naučit španělsky nebo portugalsky a využít tento jazyk v praxi? Zajímá vás politika? Máte již bakalářský titul? Pak nepřehlédněte obor, který toto vše propojuje.

číst více

Speciál O OBORECH: Mezikulturní komunikace

K tomu, aby člověk mohl žít či pracovat v jiné zemi, potřebuje znát nejen jazyk jejích obyvatel, ale i jejich tradice, zvyklosti a kulturu obecně. Neméně tyto znalosti potřebují například i překladatelé, tlumočníci a další pracovníci, kteří běžně přicházejí do styku s příslušníky jiných kultur. A právě (i když nejen) k tomu může napomoci i vysokoškolský obor výmluvně nazvaný jako Mezikulturní komunikace.

číst více

Speciál O OBORECH: Lektorství cizích jazyků

Baví vás jazyky a chtěli byste se jim věnovat i na vysoké škole. Kam ale zamířit, když se nechcete trápit filologií na filozofické fakultě a zároveň byste se rádi vyhnuli druhému oboru, který často vyžadují pedagogické fakulty? Potom se vám nabízí jednooborové studium Lektorství cizího jazyka.

číst více

Slovensko a slovenština v našich studijních oborech

Přestože – a nebo možná protože – mezi češtinou a slovenštinou panuje vztah, který by se dal v příbuzenském kontextu nazvat sesterským, nenajdeme zatím na našich školách mnoho oborů, které by se slovenskému jazyku věnovaly s velkou péčí. Kde tedy jeho studium nabízejí a jak probíhá?

číst více