ZČU nabízí atraktivní kombinaci světových jazyků

20. 3. 2013 | Aktuality

Plzeňská Západočeská univerzita, respektive Katedra germanistiky a slavistiky Fakulty filozofické znovuotevírá bakalářský studijní program Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci anglický a ruský jazyk. Univerzita vyšla uchazečům vstříc a přihlášky je možné podávat až do konce dubna 2013.

Studium je orientováno na aplikovanou lingvistiku, odborný styl hospodářských, administrativních a právních textů, interkulturní komunikaci ve firemní praxi, základy ekonomie, podnikové ekonomiky a marketingu, obchodní právo, počítačové zpracování textu a základy překladatelské a tlumočnické činnosti. „Je to optimální kombinace. Jak ruština, tak angličtina patří mezi světové jazyky, kterými se člověk domluví všude na světě. Absolvent tohoto oboru pak snadno najde profesní uplatnění i za hranicemi České republiky,“ vypočítává klady studia doc. Jiří Korostenski, vedoucí oddělení slavistiky na Katedře germanistiky a slavistiky FF ZČU.

Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu z obou jazyků. Kromě znalostí kultury, historie a geografie ověřuje test na různých typech cvičení s výběrovou odpovědí stupeň znalosti daných cizích jazyků, a to u angličtiny na úrovni B2 a u ruštiny na úrovni A2. Součástí zkoušky je rovněž písemný test z českého jazyka, který je zaměřen na zjištění úrovně znalostí uchazeče z oblasti lexikálně-gramatické.

Zdroj: TZ

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Foto:sxc.hu