Speciál O OBORECH: Vietnamistika

3. 1. 2014 | O studijních oborech

O oboru

Jediným místem v České republice a na Slovensku, kde lze vietnamistiku studovat, je Ústav Dálného východu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Vietnamistika zde existuje v různých podobách a s přerušovanou kontinuitou od 60. let. V současné době má UK akreditován bakalářský prezenční obor Etnologie se specializací vietnamistika. Charakteristická je až rodinná atmosféra. V ročníku studuje maximálně 10 studentů.

Navazující magisterské studium zatím neexistuje, nicméně absolventi bakalářského studia mají dostatečnou přípravu na to, aby mohli pokračovat v magisterském studiu na oboru etnologie, včetně možnosti specializovat se na tematiku jihovýchodní Asie.

Přijímací řízení

Jistě potěšujícím faktem pro všechny zájemce je, že ke zdárnému vykonání zkoušky není potřeba umět vietnamsky. Přesto musíte prokázat jazykové schopnosti z cizích jazyků a zájem o studium.

Přijímací řízení se skládá ze dvou částí:

  • První kolo je ryze písemné. Skládá se z testu z reálií zemí Dálného východu, základních pojmů z oblasti filologie, historie a společenských věd. Další úkol představuje esej o rozsahu 1–2 stran na zadané téma. Součástí prvního kola je také písemný test ze světového jazyka (angličtina, němčina, francouzština, ruština).
  • Druhé kolo probíhá ústní formou. Komise zkoumá zájem o obor etnologie a znalosti v rámci zvolené specializace. Pohovor se též zaměřuje na obecný přehled o Dálném východu. Následuje debata nad seznamem četby s vietnamskou tématikou. Při pohovoru musíte též prokázat pasivní znalost druhého cizího jazyka (angličtina, němčina, francouzština, ruština). Čeká na vás četba textu a následná ústní interpretace.

Doporučená literatura:

  • Duiker, J. W. : Ho Či Min. Praha, BB Art 2003.
  • Hlavatá, L., Ičo, J., Karlová, P., Strašáková, M.: Dějiny Vietnamu. Praha, NLN 2008.
  • Vietnam – ilustrovaná historie konfliktu v jihovýchodní Asii. Praha, Svojtka a Vašut 1996.
  • Hoobler, T., Hooblerová, D.: Konfucianismus. Praha, NLN 1997.
  • Lowenstein, T.: Buddhova vize. Praha, Knižní klub 1997.
  • Krejčovský závod Saigon. (Ed. P. Komers.) Praha, Gutenberg 2008.
  • Ho Či Min: Deník z vězení. Přel. I. Vasiljev a P. Korčák. Praha, Odeon 1985.
  • Nguyen Binh: Tisíc oken. Přel. P. Komers. Praha, MF 2001.

Statistika pro akademický rok 2013/2014. V následujícím roce bude obor otevřen opět pro 10 studentů.

Předměty

V mezinárodním kontextu je koncepce oboru jedinečná tím, že jazykové kurzy nejsou odděleny od reálií, historie a kultury Vietnamu. Základem oboru jsou tři části: jazyk, dějiny a kultura, etnologie. Výuka vietnamštiny sestává z gramatiky, praktického jazyka a v neposlední řadě fonetiky, která je nesmírně důležitá. Vietnamština patří mezi tonální jazyky. Tón, jakým je slovo proneseno, hraje zásadní roli pro rozlišení významu slov.

Uplatnění absolventů

Absolventi oplývají výjimečnými dovednostmi. Umí používat nejen vietnamštinu v psané a mluvené podobě, ale znají i literaturu, dějiny a kulturu. Více než v jiných oborech, záleží konkrétní uplatnění na schopnostech prosadit se. Vietnamisté mohou najít práci jako tlumočníci (např. soudní tlumočení), ve státní správě a diplomacii, v obchodu, v oblasti kultury, školství nebo sociální práce (např. u neziskových organizací a nadací).

Názor studentů

Foto: sxc.hu

Další články k tématu

Vysoké školy chystají kvůli škrtům v rozpočtu další protesty

Česká konference rektorů a Rada vysokých škol chystají na září protest. O měsíc později pak hodlá zahájit stávku i uskupení Hodina pravdy, které založili studenti a vyučující humanitních oborů z celkem třinácti fakult. Uskupení už má i stávkové odbory. Důvodem protestů je nejistá finanční situace na vysokých školách a další škrty ministerstva školství. Podle vyučujících se […]

číst více

Expedice Univerzity Karlovy objevila ztracenou hrobku v Egyptě

Další úspěch v oblasti české archeologie. Expedice egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy během minulého a letošního roku našla a prozkoumala ztracenou hrobku vysokého egyptského úředníka Ptahšepse. Jde o jeden z nejdůležitějších archeologických objevů posledních let. „Bylo to náročné pátrání trvající několik let. K znovuobjevení hrobky Ptahšepsese v roce 2022 vedlo detailní satelitní snímkování oblasti a studium […]

číst více

Vysněné studijní obory ve studentském městě plném kultury

Filozofická fakulta je největší fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Devatenáct kateder nabízí více než šest stovek kombinací humanitních, sociálních, lingvistických a uměnovědných studijních programů. Stačí si vybrat. Studentský život v Olomouci nabízí mnohem více než jen samotné studium. Můžete zažít stovky různých věcí – podílet se na pořádání největšího evropského festivalu dokumentárních a populárně-vědeckých filmů […]

číst více