Téma:chci studovat historii

POROVNÁNÍ OBORŮ: Historie

Zajímají-li vás dějiny do větší hloubky, než jak vám je vykládají učitelé na střední škole, pokud rádi hledíte do minulosti a už od mala milujete čtení, pokud neberete v potaz pouze finanční stránku svého budoucího zaměstnání, pak je historie oborem právě pro vás. Pozn. Článek byl aktualizován 27. 5. 2014 (-von-)

číst více

Speciál O OBORECH: Humanitní studia

Na fakulty humanitních studií se často hlásí studenti, pro něž zůstávají chemie či fyzika věčnými tabu, a nebo ti, kdo se nemohou rozhodnout, a volí tedy „nejobecnější“ směr. Co tedy vlastně studium humanitních fakult vyžaduje? (članek byl aktualizovan 3. 10. 2013)

číst více

Učitel Martin Císař: Maturitu lze zvládnout i po třech týdnech učení. Pokud jste chytří.

Jaký je optimální čas pro přípravu k maturitě? A co když už to nestíháte? Dá se něco udělat přímo v den zkoušky? Zeptali jsme se vyučujícího historie a společenských věd. (pozn.: článek byl 29. 5. 2014 (lč))

číst více

Pět otázek pro… Ladislava Špačka

Populární propagátor společenské etikety Ladislav Špaček je původní profesí pedagog. Pracoval též v Československé televizi jako vedoucí domácího zpravodajství a působil na Pražském hradě v roli tiskového mluvčího prezidenta Václava Havla. Jak vzpomíná na svá studia?

číst více

Speciál O OBORECH: Soudobé dějiny

Naše současnost je ovlivněna i naší nedávnou minulostí. Pokud se zajímáte o moderní evropské a světové dějiny, mohlo by vás oslovit i studium oboru Soudobé dějiny, který se přímo zabývá historií různých států a regionů odehranou v minulých desetiletích.

číst více

Jihočeská univerzita bude prezentovat výsledky výzkumu v Egyptě / Konference environmentální archeologie

Ve dnech 9. – 10. 2. 2011 se v Archeologickém ústavu AV ČR v Brně, v. v. i., (Královopolská 147) bude konat 7. Konference environmentální archeologie (KEA 2011). Mezioborový výzkum v kontextu archeologie přináší do současné vědy nový pohled na životní podmínky našich předků a utváření zvyků současné populace.

číst více

Pedagogické vzdělání si mohou doplnit nejen učitelé

Pedagogické minimum představuje jeden z řady způsobů, jak si doplnit dosud nabyté vzdělání – v tomto případě tedy pedagogické. Co vše takový kurz obnáší, kdo se do něj může přihlásit a jaký význam může pro své absolventy mít? To už prozradí následující článek.

číst více

Přednáškové kolokvium studentů fakulty filozofické a fakulty restaurování Univerzity Pardubice

V pátek 2. července (ve 14:00 hodin) proběhne v kapli sv. Jana Nepomuckého v obci Bukvice u Jičína přednáškové kolokvium výsledků bádání studentů Fakulty filozofické a Fakulty restaurování Univerzity Pardubice ve spolupráci se sdružením obcí Mariánská zahrada.

číst více

POROVNÁNÍ OBORŮ: Archivnictví

Archivnictví, ač se to možná na první pohled nemusí zdát, ve skutečnosti představuje jeden z nejvýznamnějších oborů, které lidská společnost vyvinula. Kdyby totiž nebyl objeven způsob, jak zachovat, utřídit a reprodukovat naše kulturní dědictví či úřední dokumenty, žili bychom dnes patrně ve velmi dezorientovaném světě… (článek byl aktualizován 1. 12. 2009)

číst více

Speciál O OBORECH: Pomocné vědy historické

Od studia historie jsou někteří odrazováni pro její nepraktičnost. Orientace v datech, osobnostech a souvislostech naší minulosti je náročné, a přesto se zdá, že pro další výzkum to mnohokrát nestačí. Výborným řešením pro milovníky historie je studium pomocných věd historických, které otevírají dveře ke konkrétnímu použití znalostí historie i nejmodernější technologie pro praktické účely. Pozn. Článek byl aktualizován 16. 11. 2009 (-bel-)

číst více