Téma:chci studovat filozofii

Speciál O OBORECH: Humanitní studia

Na fakulty humanitních studií se často hlásí studenti, pro něž zůstávají chemie či fyzika věčnými tabu, a nebo ti, kdo se nemohou rozhodnout, a volí tedy „nejobecnější“ směr. Co tedy vlastně studium humanitních fakult vyžaduje? (članek byl aktualizovan 3. 10. 2013)

číst více

Pět otázek pro… Ladislava Špačka

Populární propagátor společenské etikety Ladislav Špaček je původní profesí pedagog. Pracoval též v Československé televizi jako vedoucí domácího zpravodajství a působil na Pražském hradě v roli tiskového mluvčího prezidenta Václava Havla. Jak vzpomíná na svá studia?

číst více

Přednáškové kolokvium studentů fakulty filozofické a fakulty restaurování Univerzity Pardubice

V pátek 2. července (ve 14:00 hodin) proběhne v kapli sv. Jana Nepomuckého v obci Bukvice u Jičína přednáškové kolokvium výsledků bádání studentů Fakulty filozofické a Fakulty restaurování Univerzity Pardubice ve spolupráci se sdružením obcí Mariánská zahrada.

číst více

Speciál O OBORECH: Logika

„Extrémní sport vašeho intelektu“ – tak charakterizují studijní obor logika stránky Katedry logiky Karlovy univerzity. Kdo chce pokračovat ve šlépějích Aristotela, Leibnize nebo Bolzana, má možnost na tamní Filozofické fakultě.

číst více

Co s „nepraktickými“ obory?

Taky se vás rodiče ptají, co s tou historií, sociologií či hudební vědou (doplňte si sami) budete jednou dělat? Každoročně stojí (nejen) budoucí studenti vysokých škol před otázkou, zda má vůbec smysl studovat ten který obor. Existuje totiž velká řada (převážně humanitních) disciplín, které jsou sice nesmírně zajímavé a odpovídají přesně vašim zájmům, jejich praktické využití v budoucnosti ale není tak samozřejmé jako např. u práv či medicíny. S Mgr. Dušanem Pouzarem (27) jsme se pokusili přijít na to, kde má toto dilema možné řešení. Pozn. Článek byl 13. 11. 2012 aktualizován. (kav)

číst více

Studium Humanistiky na Západočeské univerzitě v Plzni

Na Filozofické fakultě ZČU v Plzni je již sedmý akademický rok nabízen v rámci programu Humanitní studia bakalářský studijní obor Humanistika. Co je jeho náplní a jaké mají uplatnění jeho absolventi?

číst více

POROVNÁNÍ OBORŮ: Humanitní studia – I. díl

Ačkoli slovo „humanitní“ byste přímo v názvu fakulty našli jen na jedné univerzitě, s humanitními studii mají co do činění také další vysoké školy. Zpravidla se totiž humanitní obory skrývají v rámci nejrůznějších fakult. (článek byl aktualizován 1. 12. 2009)

číst více

POROVNÁNÍ OBORŮ: Filozofie

Filozofie kdysi tvořila hlavní náplň vysokoškolských studií. Studovat se dá dodnes, ale samy univerzity ji doporučují kombinovat studiem dalšího oboru. Pozn. Článek byl aktualizován 28. 12. 2009 (-kav-)

číst více

Představujeme: Fakulta humanitních studií UK v Praze

Baví vás dějepis, biologie, základy společenských věd, ale nevíte, který z těchto oborů byste chtěli studovat na vysoké škole? Pražská fakulta humanitních studií je trefou do černého pro studenty, kteří se nechtějí zaměřit přímo na jeden obor a hodlají se zabývat humanitními předměty komplexně. Tříleté bakalářské studium nabízí pouze jediný obor „Studium humanitní vzdělanosti.“ V jeho rámci se však můžete zařídit podle vlastních potřeb. Fakulta vypisuje okolo 2000 předmětů!

číst více