Postgraduální studium v zahraničí: Jaké jsou možnosti?

27. 6. 2011 | Studium v zahraničí

Dobojovali jste už válku s vysokou školou a před jménem máte magisterský nebo inženýrský titul, ale zanechat studentského života se vám ještě nechce? Možností je pokračovat na studiu postgraduálním. Nemusí se nutně jednat jen o přípravu na povolání vědce – může jít také o poslední možnost využít studentských výhod a strávit nějaký čas v zahraničí.

Zkušenost se zahraniční stáží je v každém případě nesmírně užitečná. Zlepšíte své jazykové dovednosti, získáte nové zkušenosti, přátele a kontakty a budete si moci napsat zajímavost do životopisu. Jako student máte současně nejspíš poslední možnost získat pro pobyt v zahraničí finanční podporu, ať již od státu, od Evropské unie nebo od některé z mnoha nadací, které se snaží podnikavé studenty zabezpečit. Možností, jak získat stipendium, je celá řada – pojďme zmínit alespoň některé z nich.

ErasmusTento program

Asi nejznámější program pro studenty vyjíždějící do zahraničí je Erasmus. Zúčastnit se ho můžete v jakémkoliv věku (neplatí tedy často tradovaný mýtus, že musíte být mladší než 26 let) a v jakékoliv formě studia, tedy i na studiu postgraduálním. Podmínkou je, že jste studentem některé české vysoké školy a ještě jste dříve žádný Erasmus neabsolvovali. Stipentium ve většině zemí Evropské unie víceméně pokrývá životní náklady, v některých zemích je dokonce přesahuje. Odjet můžete nejen studovat, ale také pracovat, a to na tři až dvanáct měsíců v rámci jednoho akademického roku.

Erasmus Mundus

Zatímco Erasmus samotný nabízí studium pouze v zemích Evropské unie, Erasmus Mundus je otevřený pro celý svět. Další rozdíl spočívá v tom, že nemusíte být studentem české univerzity, abyste se do programu mohli zapojit, protože Erasmus Mundus nabízí absolvování celého magisterského či doktorského stupně studia v zahraničí. Povinností studenta v programu Erasmus Mundus je studovat aspoň na dvou univerzitách zařazených v tomto programu (tedy např. rok studovat ve Francii a poté rok v Turecku); diplom, který získáte, bude vydán společně těmito univerzitami. Při přijímacím řízení je třeba brát v potaz, že každá škola může mít mírně odlišné požadavky a termíny přihlášek. Žádost o stipendium podáváte prostřednictvím koordinátora jednotlivých programů.

CEEPUS

Také program CEEPUS je nabízen studentům doktorského studia, je zde pouze věkový limit 35 let. Jde o výměnu studentů mezi střední a východní Evropou. Do programu CEEPUS jsou zapojeny Albánie, Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Černá Hora a částečně i Bosna a Herzegovina. Délka je u doktorského studia 21 dní až 10 měsíců a je třeba se hlásit přes svou domovskou univerzitu, tedy být studentem některé české vysoké školy.

Fulbrigthovo stipendium

Fulbrightova komise uděluje stipendia studentům i učitelům, kteří chtějí odjet do USA studovat, vyučovat nebo provádět výzkum, zvláště pak pokud mají v hlavě konkrétní projekt, na kterém by tam chtěli pracovat. O stipendium žádáte přímo u Fulbrightovy komise, nepotřebujete k tomu tedy českou vysokou školu. Zapotřebí je trvalý pobyt v ČR, české občanství a znalost angličtiny. Přihlášky si můžete podávat na jakékoliv obory s výjimkou klinické medicíny a MBA, výběrové řízení probíhá jednou ročně.

DAAD

Přes DAAD mohou doktorandi vyjet do Německa. Je zapotřebí být studentem české školy a žádat o stipendium jejím prostřednictvím.

AKTION

AKTION je obdoba programu DAAD, jde však o výměnu mezi ČR a Rakouskem. Stipendium můžete získat na studium, výzkum či účast na letní škole v Rakousku. Doktorandi mohou na rakouské univerzitě strávit 1 – 9 měsíců.

CEFRES

Jde o francouzský ústav pro výzkum, který nabízí stipendia především doktorským studentům společenských věd.

SCIEX-NMSch Švýcarska

Tento program se přímo zaměřuje na doktorandy a post-doktorandy (mladé výzkumníky). K žádosti o stipendium je zapotřebí působit na některé z českých vysokých škol zahrnutých v tomto programu. Jako doktorand odjíždíte za výzkumem na zahraniční instituci na 6 – 24 měsíců, jako post-doktorand na 6 – 18 měsíců.

Stipendia Visegrádského fondu

Do Polska, Maďarska, na Slovensko nebo do dalších zemí střední a východní Evropy se můžete jako doktorand vypravit na 5 – 10 měsíců, pokud vám není více než 35 let.

Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových

Tento fond nabízí každoročně deseti českým studentům technických oborů, přírodních věd, ekonomie, historie a politologie financování studia na některé z nejlepších světových univerzit. V nabídce zaznívají prestižní názvy, jako je Harvard, MIT, Oxford, Stanford, Cambridge, Columbia nebo Princeton. Pokud se dostanete na postgraduální studium na některé z těchto institucí, můžete zažádat nadaci o finanční podporu. Zapotřebí je dodat čestné prohlášení, že vy ani vaše rodina nedisponujete prostředky pro financování studia.

Další možnosti

Nezapomeňte se podívat na stránky Domu zahraničních studií, který pravidelně uveřejňuje nabídky nezařaditelné do žádné z výše uvedených kategorií, ať už nabídky stipendií nebo možnosti pro studenty – samoplátce. Zjistěte také informace o stipendiích na partnerských univerzitách, se kterými má vaše domovská škola smlouvu – tak se můžete dostat do skutečně exotických lokalit. Užitečné je podívat se také na stránky českého ministerstva školství. Poslední a dost možná nejodvážnější možností je najít si přímo konkrétní zemi, konkrétní univerzitu a podat na ni přihlášku bez zaštítění českou vysokou školou nebo některým stipendijním programem. Přitom se můžete zajímat o to, zda nemůžete získat stipendium či studentskou půjčku třeba od dané univerzity či od státu, ve kterém chcete studovat (tuto možnost nabízí například Francie; studium ve velkém množství evropských zemí je navíc bezplatné a pokrýt je potřeba pouze životní náklady).

Zdroj fotografií: Stock.Xchng