Ostatní nabídky a programy

24. 8. 2010 | Studium v zahraničí

Láká vás studium v Austrálii, Americe nebo Asii? Porozhlédněte se po studijních programech na vaší domovské univerzitě a uskutečněte své sny. Ukážeme vám, jaké programy můžete v současnosti využít.

Střední Evropa

Ceepus – Central European Exchange Programme for University Studies

Co: Středoevropský výměnný univerzitní program, který se zaměřuje na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit

Kdo: Pregraduální studenti od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenti a pedagogové vysokých škol (věkový limit – 35 let)

Kam: Univerzity ve střední Evropě (Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Priština-Kosovo)

Poznámka: Stipendium lze získat v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover)

Více informací

Podobné články na serveru VysokeSkoly.cz:
Studium v zahraničí nejen přes Erasmus
Studium v zahraničí – další možnosti
Freemover aneb jak studovat kdekoliv

Země V4 a další

Stipendia visegrádského fondu

Co: Studijní pobyty v magisterských studijních programech a v postgraduálnímu studiu nebo výzkumu na všech akreditovaných veřejných nebo soukromých univerzitách nebo akreditovaných pracovištích Akademie věd v zemích V4

Kdo: student (podmínkou ukončení alespoň čtyř semestrů studia na VŠ)

Kam: Albánie, Arménie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Chorvatsko, Gruzie, Maďarsko, Makedonie, Moldávie, Slovensko, Srbsko, Polsko, Rusko, Ukrajina

Poznámka: Intra-visegrad scholarships – poskytují stipendia uchazečům ze zemí V4, kteří chtějí studovat nebo provádět výzkum v některé další zemi V4, Out-going scholarships – poskytují stipendia uchazečům ze zemí V4, kteří chtějí studovat nebo provádět výzkum v některé z výše uvedených zemí

USA

Fulbrightovo stipendium

Co: Stipendia pro magisterské, doktorské, postgraduální studium nebo výzkum

Kdo: Studenti, učitelé, vysokoškolští profesoři, vědci, pracovníci s praxí ve státní správě, neziskovém sektoru apod.

Kam: USA

Poznámka: Stipendia jsou udělována na základě výběrového řízení, které se pro každý program koná jednou ročně, obvykle na podzim nebo v zimě pro pobyt v následujícím roce. Přednost se dává uchazečům, kteří ještě nepobývali dlouhodobě v USA.

Více informací

Podobné články na serveru VysokeSkoly.cz
Praxe v Istanbulu byla výborná zkušenost, říká Martina z MU
Dánsko: Polemizovat či nesouhlasit? Téměř povinnost!
Vzpomínky na Koreu: korejské jídlo mi nepřestalo chybět ani půl roku po návratu

Celý svět

Mezivládní dohody

Co: Stipendijní pobyty nabízené na základě mezinárodních smluv

Kdo: Studenti

Kam: Není specifikováno

Poznámka: Zájemci si v souvislosti se svým studijním oborem sami vyhledají kontakty, o které mají zájem

Více informací

Erasmus Mundus

Co: Studium magisterských a doktorských programů Erasmus Mundus, studijní pobyty v rámci partnerství Erasmus Mundus

Kdo: Evropští studenti magisterských programů

Kam: Není omezeno

Více informací

Podobné články na serveru VysokeSkoly.cz:
Studium na VŠ v zahraničí krok za krokem
Západní školy tě lépe připraví na život
Čeští studenti míří do zahraničí

Rakousko

Aktion

Co: Program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru (v ČR pouze pro veřejné VŠ)

Kdo: Studenti (nejméně ve třetím ročníku bakalářského nebo magisterského studia), doktorandi, učitelé, vědečtí pracovníci českých veřejných vysokých škol, kteří mají české nebo slovenské občanství

Kam: Rakousko

Poznámky: Kategorie individuální – stipendia na studijní a vědecké pobyty v druhé zemi a k účasti na letních jazykových a odborných školách, Kategorie institucionální – podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru, individuální stipendia, určené k přípravě diplomové nebo doktorské práce, případně k provedení vědeckého výzkumu.

Více informací

Německo

Stipendium DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst)

Co: Studijní pobyty a výměny studentů

Kdo: Studenti vysokých škol, doktorandi, učitelé

Kam: Německo

Více informací

Island, Lichtenštejnsko, Norsko

Finanční mechanismy Evropského hospodářského prostoru/ Norska

Co: Studijní a pracovní pobyty

Kdo: Studenti, učitelé, administrativní pracovníci

Kam: Vzdělávací instituce na Islandu, v Lichtenštej­nsku, Norsku

Více informací

Další informace o studiu, mobilitě a stipendiích nejen v Evropě naleznete na internetových stránkách Evropské informační sítě pro mládež

Zdroje:

Zdroj foto:

  • Stock.xchng