CEEPUS – pohodlně vycestovat za studii!

16. 10. 2009 | Studium v zahraničí

Nejoblíbenějším programem studentů chtivých zahraničních zkušeností je bezpochyby proslulý Erasmus, i ten má ale své meze: není například možné jej absolvovat vícekrát za studium a granty nejsou nijak závratně vysoké. Jednou z alternativ může být v takovém případě program CEEPUS…

O co se jedná Název CEEPUS je zkratku anglického označení Central European Exchange Programme for University Studies (Výměnný program univerzitního studia pro střední Evropu). Cílem programu je umožnit studentům bližší poznání specifik středoevropského regionu a přispět tak k evropské integraci.

Co to znamená v praxi Jak už naznačuje plný název programu, vycestování je umožněno v rámci univerzit středoevropských zemí. Konkrétně dohodu o programu podepsaly tyto země: Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko (v současnosti spolupracuje též Priština-Kosovo). V případě splnění podmínek smlouvy obdrží student stipendium odpovídající předpokládaným nákladům na studium v dané zemi (podrobný rozpis zemí naleznete na níže uvedeném odkazu). Domovská univerzita navíc studentům proplácí tzv. cestovné. Úředním jazykem programu je angličtina. Výhodou je, že pobyt v rámci programu CEEPUS na rozdíl např. od Erasmu lze zopakovat na zvláštní žádost při doložení doporučujících dokumentů od hostící univerzity.

Podmínky vycestování
První nutnou podmínkou je, aby vaše škola/fakulta/ka­tedra měla uzavřenou smlouvu s některou z univerzit partnerské země, a aby pro dané období byla vypsaná volná místa. V opačném případě můžete požádat o individuální vycestování jako tzv. freemover. Program je určen studentům pregraduálního studia od ukončeného druhého semestru, postgraduálním studentům, ale i pedagogům vysokých škol. Podmínkou je, aby žadatel byl studentem denního studia (popř. vyučujícím s plným úvazkem), věk není nijak omezen. V cílové zemi musíte standardně strávit minimálně tři měsíce a maximálně deset měsíců pobyty kratší či delší musíte řádně odůvodnit v žádosti).

Jak postupovat
V první řadě kontaktujte zástupce vaší či zahraniční univerzity, můžete se – jak již bylo řečeno – přihlásit i individuálně, přednost ale mají vždy studenti cestující v rámci tzv. sítě (místa vypsaná přímo pro vaši univerzitu). V případě, že vám byla potvrzena možnost vycestovat, můžete pokračovat vyplněním přihlášky. Její vzor najdete na této adrese, přihlášku je možné vyplnit i online. Chcete-li vycestovat v podzimním semestru, musíte stihnout vyplnit přihlášku do 15. června, v případě jarního semestru je třeba se přihlásit do 31. října. Freemover může na podzimní semestr vycestovat jen výjimečně, na letní podává přihlášku do 30. listopadu.

Případné meze Z logiky věci vyplývá, že o stipendium nelze žádat v zemi, ve které máte státní občanství. Stipendium nemůže být poskytnuto na výzkum (s výjimkou diplomových a doktorských prací), je možné jej ale vztáhnout na praktický výcvik.

Zkušenosti z první ruky Petra, FF MU Brno: „CEEPUS je organizace, díky níž jsem prožila jeden semestr v hlavním městě bývalé rakousko-uherské monarchie, Vídni. Čas strávený studiemi a poznáváním země spolu s jejími obyvateli mi nejen umožnila, ale také po celou dobu ulehčovala právě zmíněná organizace a její ochotní zaměstnanci. Zahraniční studijní pobyt je nastaven tak, aby bylo danému studentovi dopřáno co nejméně starostí s existenčními záležitostmi a tak byl schopen se věnovat pravým důvodům svého pobytu.“

Zdroj Veškeré důležité informace a detailní popis postupu naleznete na stránkách Domu zahraničních služeb MŠMT.

Další články k tématu