On-line zkouškové na Masarykově univerzitě: 150 hodin příprav i konzultace se studenty

16. 2. 2021 | Studentský život

online zkouškovéJiž druhý semestr probíhá na českých vysokých školách zkouškové převážně on-line. Jak vnímají stávající situaci vyučující? Na Masarykově univerzitě převažuje neutrální pohled. Většina brněnských učitelů totiž vnímá jak pozitiva, tak i negativa on-line zkoušení. Část oslovených učitelů pak on-line zkoušení zcela odsuzuje a jiní si ho naopak pochvalují.

„Osobně se domnívám, že vhodně nastavené on-line ústní zkoušení může plnohodnotně nahradit kontaktní zkoušení. Výhody jsou zejména pro zahraniční a mimobrněnské studenty, kdy odpadá nutnost setrvání v Brně i po skončení semestru. Hlavní nevýhodou ale zůstává zvýšená možnost podvodů a náročnost jejich odhalení,“ uvedl Marek Joukal z lékařské fakulty. Joukal by byl rád, kdyby on-line zkoušky existovaly i po skončení nouzových opatření, ale v menší míře, například když o tento typ testování někdo zažádá.

To dobré se na situaci snaží najít i Lucie Mrázková z právnické fakulty. „Výhodu vidím v tom, že studenti byli zkoušeni stejně, jako se učili. Násobně to platí pro tento podzimní semestr a první ročníky – když by měli téměř poprvé přijít na fakultu a hned dobloudit do zkušební místnosti, budeme místo zkoušení hledat studenty od sklepa po půdu.“

Zato Václav Matyáš z fakulty informatiky klady on-line výuky pro sebe jako vyučujícího hledá jen obtížně. „Pro studenty může být výhodnou snad úspora času a peněz daňových poplatníků ohledně cest na/ze zkoušky. A pro některé usnadnění komplikací spojených s různými omezeními zdravotní, byrokratické nebo jiné povahy,“ vypočítává Matyáš. O výhodách pro vyučující se nezmiňuje.

Vyučující při přípravě zkoušek řešili hlavně to, jak postavit otázky, aby zamezili podvádění. „Bylo potřeba vymyslet nové otázky, které nebudou znalostní, ale přemýšlecí. (…) Příprava zabrala šesti lidem celkem 150 hodin práce v průběhu tří týdnů,“ popsal proces Jan Čapek z ekonomicko-správní fakulty, s tím, že výsledkem byl test typu multiple choice na čas. Tento typ testu však studentům spíše nevyhovoval.

„Navzdory velké snaze a zkušebnímu testování se nám nepodařilo odhadnout čas potřebný na splnění testu,“ řekl Čapek. „Studenti zřejmě nejsou zvyklí na testy, kde je čas na vypracování svazující. Zajímavé bylo, že s časovým omezením nebyli studenti spokojeni, přestože úspěšnost zkouškových termínů i předmětu jako celku odpovídala úspěšnosti z minulých let,“ dodal.

Na lékařské fakultě probíhalo ústní zkoušení.  „Umožnilo nám to vyzkoušet znalosti anatomie prakticky všech studentů všeobecného a zubního lékařství v českém i anglickém programu,“ hodnotí Joukal. „On-line zkoušení bylo prováděno za naprosto totožných podmínek jako zkoušení prezenční. Zpětnou vazbou od studentů byla on-line forma zkoušení oceňována,“ doplnil.

Na právnické fakultě k přípravě zkoušek přizvali vyučující i samotné studenty. „Nejtěžší pro nás byla novost – na nastavení stylu zkoušení máme jen jeden pokus a nesmíme nic odhadnout špatně. Není možné měnit po prvních pokusech podobu zkoušky, i kdyby se ukázalo, že je nevyhovující. Využili jsme proto i studenty, kteří u nás působí jako pomocná vědecká síla, a ptali jsme se na jejich názor – jejich připomínky ohledně časového limitu, stránkování odpovědníku či samotné podoby otázek se ukázaly jako nedocenitelné,“ řekla Mrázková.

Největší výzvou pro učitele bylo zorganizovat distanční praktickou zkoušku. Jako například zkoušku z anatomie na lékařské fakultě. „Pro účely on-line zkoušení jsme vytvořili databázi obrázků z výukových videí, která sloužila jako náhrada za semináře. Obrázky jednotlivých částí lidského těla pak byly seřazeny do prezentací, které zkoušející používal pro vlastní zkoušení. Musím říci, že praktická zkouška z pohledu zkoušejícího proběhla překvapivě bezproblémově. Avšak možná byla mírně složitější pro studenty, zejména z důvodu zobrazení 3D struktury v 2D a nemožnosti zorientování se na preparátu,“ vysvětlil postup lékařské fakulty Joukal.

Ať už mají vyučující jakýkoliv názor na on-line zkoušení, všichni se shodují, že klíčová je důkladná příprava, studenti pak musí ustát časový tlak.

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

„Zásadním problémem pro mne je časová náročnost při přípravě zkoušek. A to stavím na dvou desetiletích zkušeností ze zkoušení alternativními způsoby. Pro studenty je to pak myslím časový tlak, kterému jsou při mých zkouškách vystaveni. Tomu se nejlépe vyrovnají poctivou přípravou na zkoušku – aby věděli, kde přesně hledat vstupy potřebné pro přípravu odpovědi a nezačínali s hledáním od nuly,“ popsal svou zkušenost Matyáš.

Zdroj:
https://www.em.muni.cz/

Další články k tématu

Technické problémy i náročná organizace času. Jak vysokoškoláci zvládají on-line zkouškové?

Technické problémy i náročná organizace času. Jak vysokoškoláci zvládají on-line zkouškové?

Zkouškové období je na vysokých školách v plném proudu. Kvůli koronaviru ale probíhá nestandardně: studenti skládají testy on-line u vyučujících, které zejména prváci často ani nikdy naživo nepotkali. Server Novinky.cz se proto ptal vysokoškoláků, jak distanční zkouškové i výuku celkově zvládají a jakým problémům nejčastěji čelí. Kateřina Richtrová studuje na Karlově Univerzitě pedagogiku a nederlandistiku. Nedávno …

číst více
Tělocvik na MUNI: Znalosti, které uplatníte i po studiu

Tělocvik na MUNI: Znalosti, které uplatníte i po studiu

Stejně jako na většině vysokých škol bývá i na Masarykově univerzitě v Brně povinnou součástí studia tělocvik. Možná se na něj těšíte, možná se sportu a fyzické aktivitě vyhýbáte jako čert kříži. V obou případech ale najdete v nabídce MUNI tělovýchovné předměty, které s největší pravděpodobností zužitkujete během studia i po něm. Sebeobrana Nebezpečí číhá …

číst více
Science slam MUNI: Vědci se představí jako showmani na pódiu

Science slam MUNI: Vědci se představí jako showmani na pódiu

Masarykova univerzita letos pořádá už jedenáctý ročník akce s názvem Science slam. Při ní již tradičně dostanou začínající i zkušení vědci příležitost představit svou práci širokému publiku. Slam má formu krátkých, zábavně pojatých vystoupení, během nichž vědci představí svou aktuální práci. Publikum následně hlasuje pro ten nejlepší projekt. Diváky i soutěžící tento rok čeká změna …

číst více