Podmínky studia pro absolventy

25. 8. 2010 | Stojí za přečtení

Zaměstnání nebo narození dítěte nemusí znamenat ukončení studií. Vysoké školy v současnosti vycházejí studentů vstříc, mohou tak zahájit distanční nebo kombinované studium. Podívejte se na podmínky studia pro absolventy, zdokonalte se ve svém oboru a zajistěte si lepší budoucnost.

Studium při zaměstnání

Vzhledem k časové náročnosti zaměstnání se doporučují následující formy studia:

 • Kombinovaná forma studia
 • Distanční forma studia

Distanční studium

 • Možnost studia v bakalářských, magisterských a doktorských programech
 • Zakončení studia obdržením diplomu a titulu
 • Samostudium a elektronická komunikace s konzultanty a lektory
 • Studium postaveno na systému e-learningu

Distanční vzdělávání aneb studujte přes počítač

Kombinované studium

 • Kombinace dálkového a prezenčního studia
 • Výuka probíhá v blocích, jednou za čtrnáct dní, a to po celý den
 • Některé obory nabízejí organizaci výuky v třídenním bloku jednou za měsíc
 • Výklad je zhuštěn do jednoho semestru
 • Předměty jsou zakončeny zkouškou
 • Vyžaduje se výrazný podíl samostatné práce studenta

Kombinované studium – oč v něm běží

Dosáhli jste už 26 let? Podívejte se, jaké změny se vás týkají

Informace pro uchazeče starší 26 let

Informační a poradenská střediska při úřadech práce (IPS)

Podobné články na serveru VysokeSkoly.cz:
Celoživotní vzdělávání – rozcestník
Celoživotní vzdělávání
Nestíhám, studuji kombinovaně
Studovat na univerzitě můžete v každém věku

Studium při mateřské/ rodičovské dovolené

Těhotenství a narození dítěte nemusí znamenat konec vašich studií. Vysoké školy nabízejí v současnosti různé formy studia, které vám umožní zvládnout více povinností, některé dokonce poskytují dětské koutky.

Doporučení: studium v místě bydliště, dohodnutí individuálního studijního plánu

Dosáhli jste už 26 let? Podívejte se, jaké změny se vás týkají

Informace pro uchazeče starší 26 let

Přemýšlíte nad tím, jak skloubit studium a rodinný život? Ukážeme vám různé varianty.

Studium při mateřské: pět tipů, jak ho zvládnout

Slučitelnost profesních a rodinných rolí

Péče o děti

 • Služby péče pro děti do tří let věku
 • Služby péče pro děti předškolního věku
 • Služby péče pro děti mladšího školního věku

Dětské koutky na vysokých školách

Užitečné odkazy:
zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, na Portálu veřejné správy ČR
zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, na Portálu veřejné správy Č
zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, na portálu MŠMT

Zdroje:

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Zdroj foto:

 • Stock.xchng